77

Rechters slaan alarm

Alleen kwantiteit telt nog ... Rechtspraak begint op groot bedrijf te lijken ... Vrees voor debacles als in het onderwijs ... Raad voor de Rechtspraak te passief

Een anonieme groep rechters heeft een manifest opgesteld waarin de noodklok wordt geluid over het ‘productiedenken’ in de rechtspraak. Er wordt niet meer gelet op kwaliteit, alleen op kwantiteit en de Raad voor de Rechtspraak doet er niets tegen.

NRC Handelsblad meldt:

Het manifest is volgens woordvoerder F. Steringa van het hof in Leeuwarden opgesteld door “een behoorlijke grote groep” raadsheren. Verdere toelichting wil ze niet gegeven. De schrijvers van het manifest willen anoniem blijven. “We willen via het manifest eerst intern peilen wat er leeft”, zegt Steringa. In het manifest worden andere rechters opgeroepen te reageren.

De rechters verzetten zich tegen een aantal organisatorische aangelegenheden, zoals de benoemingsprocedure, maar vrezen ook voor de kwaliteit van de rechtspraak. Ze schrijven in het manifest:

De rechtspraak gaat steeds meer lijken op een groot bedrijf, waarin productiecijfers leidend zijn

Wij roepen de Raad voor de Rechtspraak en de gerechtsbestuurders op om concrete maatregelen te nemen die deze zorgen kunnen wegnemen. In elk geval is nodig dat: De Raad fungeert als een “board” van een groot bedrijf; de gerechtsbesturen opereren als divisiedirecties, die op afstand staan van hun personeel. Steeds meer diensten ‐ automatisering, P & O, financiën ‐ worden gecentraliseerd en georganiseerd in een door de Raad aangestuurd dienstencentrum dat letterlijk op grote afstand staat van de gerechten. Rechtspraak wordt zo gemarginaliseerd tot een product dat op basis van productiecijfers gemanaged kan worden. Bovendien bestaat de vrees dat (net als bij veel onderwijs‐ en zorginstellingen) het bestuur zover van de werkvloer komt te staan dat het nauwelijks nog oog heeft voor het primaire proces en de bedreigingen waaraan dat bloot staat.

De afgelopen jaren zijn productienormen en budgetten leidend geworden. Met de beschikbare mensen en middelen diende ieder jaar weer een hogere productie te worden gerealiseerd. Zowel leidinggevende als niet‐leidinggevende rechters worden stelselmatig op basis van statistische gegevens beoordeeld.

Niet de kwaliteit van het door hen geleverde werk, hun inzet en hun specifieke eigenschappen, maar de kwantiteit bepaalt grotendeels het oordeel over hun functioneren. Het heeft er toe geleid dat de kwaliteit zodanig onder druk is komen te staan dat veel zaken niet de aandacht kunnen krijgen die ze verdienen, en dat onverantwoorde keuzes worden gemaakt om aan de productie‐eisen tegemoet te komen. De hoedanigheid van productiemedewerker past de professionals die werkzaam zijn in de rechtspraak niet.

Het Nederlands Juristenblad heeft de volledige tekst van het manifest gepubliceerd. De VVD reageert geprikkeld op het protest en vindt dat de rechters ‘een vuurtje opstoken’, meldt NRC Handelsblad. PvdA en CDA tonen wel begrip voor het ongenoegen:

Het Kamerlid Oskam zegt dat de werkdruk ertoe leidt dat bijvoorbeeld in sommige zaken rechters ervan afzien om nog een getuige te horen omdat dit geld kost. “Rechters zijn dit zat want zij zijn consciëntieuze mensen die kwaliteit willen leveren en dat gaat zo niet. Dan gaan ze 10 of 11 uur per dag werken en dan raken ze overspannen. Dus mij verbaast de opstand van de rechters niet.”

De Raad voor de Rechtspraak deelt de kritiek op het productiedenken:

De Raad deelt de zorg over de toenemende productiedruk en de krapte van de budgetten en vraagt daarvoor continu politieke aandacht. Goede rechtspraak is alleen mogelijk als er voldoende budget beschikbaar is. De Nederlandse rechtspraak behoort tot de beste ter wereld en dat moet ook zo blijven. 

cc-foto: Pierre Lachaine

Geef een reactie

Laatste reacties (77)