31

Rechters sturen May langs parlement voor goedkeuring Brexit-plannen

De plannen van de Conservatieve Britse regering voor een ‘hard Brexit’ in maart 2017 zullen hoogstwaarschijnlijk anders en langzamer lopen dan verwacht. De regering van Theresa May mag artikel 50 van het Verdrag van Lissabon, waarin het opzeggen van het lidmaatschap van de Europese Unie wordt geregeld, niet activeren zonder eerst het parlement te raadplegen. Dat is de uitspraak van Britse hoge rechters in een door burgers aangespannen zaak voor een gerechtshof in Londen.

De Conservatieven hadden gehoopt op eigen houtje de Brexit-onderhandelingen te kunnen voeren, maar de rechter oordeelde dat de regering daartoe niet bevoegd is. Eerst dient er een besluit aangenomen te worden in zowel het Hogerhuis als het Lagerhuis. Dat betekent dat er ook opnieuw gedebatteerd mag worden over het onderwerp en dat parlementariërs de gelegenheid krijgen om amendementen voor te stellen. De regering gaat in beroep tegen de uitspraak en zei vastbesloten te zijn zich aan de voorgenomen tijdlijn te houden.

Binnen de Conservative Party was er veel gemopper over de uitspraak en weerstand tegen het idee om de Brexit-onderhandelingen onderwerp van discussie te maken. Mochten zij echter weigeren om aan de juridische voorwaarden voldoen, dan heeft May geen andere keus dan verkiezingen uit te schrijven, met alle risico’s vandien.

Ook de rechtse tabloids zijn woest over de uitspraak. The Daily Mail bijvoorbeeld bestempelde de rechters op haar voorpagina als ‘vijanden van het volk’.

Geef een reactie

Laatste reacties (31)