162

Rechters volgden Belastingdienst blind bij toeslagenschandaal

De rechters die moesten oordelen in zaken van slachtoffers van het toeslagenschandaal, leden aan tunnelvisie. Dat schrijft een commissie van bestuursrechters en juridische experts in een kritisch rapport waarover het AD bericht.

Consequent kozen de bestuursrechters de kant van de Belastingdienst. De rechters stelden zich daarbij bikkelhard op: ook als ouders maar een kleine fout hadden gemaakt, moesten ze de volledige kinderopvangtoeslag terugstorten. Als voorbeeld worden in het rapport ouders genoemd die vergeten waren 77 euro over te maken, en vervolgens van de rechter 27.554 euro moesten terugbetalen.

De Werkgroep Reflectie Toeslagenaffaire Rechtbanken meent dat het in de toekomst anders moet. Bestuursrechters moeten vaker de kant van de burger kiezen, zo luidt het advies. Dat geldt zeker als de gevolgen van een uitspraak voor de burger buitenproportioneel zijn. “In die gevallen zouden zij meer gewicht moeten toekennen aan de rechtsbescherming van het individu”, aldus de opstellers van het rapport.

cc-foto: Edward Lich

Geef een reactie

Laatste reacties (162)