85

Reclame NEM godslasterend?

Reclame code commissie doet op 2 augustus uitspraak

De Reclame Code Commissie heeft diverse klachten ontvangen over een televisiecommercial van de Nederlandse Energie Maatschappij. In deze televisiecommercial wordt, onder verwijzing naar het scheppingsverhaal in de Bijbel, een actie aangeprezen waarbij men drie zonnepanelen ontvangt.


De klachten komen in essentie erop neer dat de reclame in strijd is met de goede smaak en het fatsoen, nodeloos kwetsend is voor gelovigen en misleidend is. De Commissie zal de klachten behandelen op 2 augustus 2012. De uitspraak volgt kort daarop.

Op zijn website schrijft de Bond tegen vloeken:

In een commercial, die ook op YouTube te zien is, wordt aan het Scheppingsverhaal uit Genesis 1 gerefereerd. Toen God zei ‘Daar zei licht’, toen was er licht. In het filmpje komt God aan het woord, althans dat wordt gesuggereerd. Geloof is iets dat mensen raakt, iets dat bij mensen hoort. Het is van belang dat we op een passende manier met deze gevoelens omgaan. Het inzetten voor commerciële doeleinden roept dan ook vragen op. Welke keuzes liggen aan deze campagne ten grondslag? Is de NEM zich bewust van het feit dat een dergelijk filmpje kwetsend en godslasterlijk is?

Wat vindt u?

Geef een reactie

Laatste reacties (85)