27

Recordaantal bevingen in Groningen

Dit jaar al 96 aardbevingen door gaswinning... NAM: gasproductie hoger door koude winter... Groningers protesteren met lied...

Het aantal aardbevingen door gaswinning in Groningen stijgt dit jaar tot recordhoogte. In de eerste negen maanden van 2013 zijn er 30 procent meer bevingen geweest dan in dezelfde periode vorig jaar. Sterker nog: met 96 bevingen op de teller heeft de Groningse aarde in 2013 nu al drie keer vaker geschud dan in heel 2012.


Het is geen record waar de Groningers blij mee zullen zijn. Ze maken zich al langer boos over de bevingen. Afgelopen week nog verscheen een protestlied, Grunnen beeft, tegen de aardgaswinning. Met onder meer de volgende regels:

“De grond begunt te zakken/ Het gas glidt ons vot/Hol de NAM nou ains tegen mien jong/Ze mokkn ons laand kapot/Grunnen beeft, Grunnen beeft/Grunnen beeft, Grunnen beeft.”

En Groningen beeft dus inderdaad als nooit tevoren. Het aantal aardbevingen in het Groninger gasveld is tussen 2010 en 2012 ruim verdubbeld. En die stijging zet onverminderd door, aldus een woordvoerder van het Staatstoezicht op de Mijnen in de Volkskrant:

“Als dit doorzet, kunnen we in december uitkomen rond 150 bevingen.”

Op de site van RTV Noord is een kaart te vinden met een overzicht van alle aardbevingen in 2013. Het Staattoezicht voor de Mijnen sloeg aan het tellen naar aanleiding van de beving vorige week in het Groningse Zeerijp, met een kracht van 2,8 op de schaal van Richter een van de zwaarste dit jaar. Volgens het Staatstoezicht komt de toename doordat er meer aardgas uit de bodem is gehaald. In de eerste helft van dit jaar lag de gasproductie ruim 30 procent hoger dan in 2012. Een woordvoerder van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) bevestigt dat:

Het was een koude winter, dus er is meer gas geproduceerd. We weten dat er een correlatie is tussen gasproductie en aardbevingen.”

De bevingen zorgden nog geen maand geleden ook al voor een record. Toen stroomden bij de NAM maar liefst achthonderd schademeldingen binnen na een aardbeving met de kracht 3,4 op de schaal van Richter, bij Loppersum. Dat waren bijna twee keer zoveel schademeldingen als het vorige record, na een beving in 2006.

Minister Kamp (Economische Zaken, VVD) laat onderzoeken of de gaswinning moet worden teruggeschroefd om het bevingsrisico te beperken. Groningers pleiten daar al langer voor. Ze vinden dat hun problemen door Den Haag niet serieus worden genomen. Vorige week nog vroegen het Groninger PvdA-Tweede Kamerlid Tjeerd van Dekken en zijn collega Jan Vos aan minister Kamp of hij zich wel voldoende inspant om aan de zorgen en schade van bewoners in het aardbevingsgebied in Groningen tegemoet te komen. Burgemeester Albert Rodenboog van de gemeente Loppersum klaagde eerder ook al over het ‘koele en zakelijke’ ministerie:

Er is geen gevoel voor wat er in het gebied leeft

De Volkskrant: Aantal aardbevingen door gaswinning bereikt record

Geef een reactie

Laatste reacties (27)