54

Referendum Sleepwet valt samen met Raadsverkiezingen 2018

Stemgerechtigden mogen op 21 maart 2018 tweemaal stemmen: bij de gemeenteraadsverkiezingen én bij het referendum over de Sleepwet. Over de definitieve datum voor dat laatste nam de Referendumcommissie dinsdag een beslissing. Twee weken geleden werd al bekend dat er voldoende handtekeningen waren verzameld om het referendum door te laten gaan.

De Sleepwet, officieel de vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, geeft veiligheidsdiensten AIVD en MIVD een veel ruimere bevoegdheid om telefoon- en dataverkeer af te tappen dan nu het geval is. In plaats van gericht te tappen, mag onder de nieuwe wet een zogenaamd “sleepnet” worden ingezet om massaal communicatie af te luisteren, ook van burgers die nergens van worden verdacht. Zo mag bijvoorbeeld een complete woonwijk worden afgeluisterd als er een vermoeden bestaat dat zich daar ergens een verdacht persoon bevindt.

Bij het tappen onder de nieuwe wet gaat het dus niet alleen om het telefoonverkeer, maar om alle communicatiemiddelen: ook de computer en zelfs de smart-tv kunnen worden getapt. Daarnaast is de overheid van plan een DNA-databank aan te leggen waar iedereen, zonder het zelf te weten, in terecht kan komen. De verzamelde gegevens mogen in bulk worden gedeeld met buitenlandse veiligheidsdiensten.

Hoewel onder andere de Raad van State en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid hun zorgen hebben geuit over de verregaande nieuwe bevoegdheden van de inlichtingendiensten, ging de Eerste Kamer in juli alsnog akkoord met de wet. Een actiegroep startte daarop een petitie voor een referendum. Nadat Arjen Lubach in zijn programma aandacht besteedde aan de petitie werd in korte tijd een groot aantal handtekeningen opgehaald. Op 21 maart krijgen kiezers nu de vraag voorgelegd: ‘Bent u voor of tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017?’

cc-foto: Patrick Rasenberg

Geef een reactie

Laatste reacties (54)