23

‘Regeerakkoord nivelleert ook via huur’

Rutte II zorgt voor verlaging van de huur van bepaalde corporatiewoningen terwijl de huren omhoog gaan voor hogere inkomens

Het nieuwe regeerakkoord resulteert voor sommige huurders in een huurverlaging. Dat schrijft het Financieele Dagblad dinsdag. Het gaat om huurders van corporatiewoningen in krimpgebieden, maar ook in de Randstad. Dat blijkt uit analyse die de krant maakte van het regeerakkoord.

Het FD voorspelt dat de huurverlaging niet iedereen even blij zal maken. Het is opnieuw een nivellerende maatregel. Dat is de beoogde inkomens­afhankelijke zorgpremies ook al en daar is vooral door de VVD-achterban boos op gereageerd.

Voor de corporaties liggen verregaande financiële consequenties op de loer. De huurverlaging is een gevolg van de afspraak tussen coalitiepartners VVD en PvdA om de maximumhuur op jaarbasis in de sociale huursector vast te zetten op 4,5% van de WOZ-waarde, aldsus het FD. In veel regio’s is de WOZ-waarde zo laag dat de huur momenteel al op of boven die grens zit. Uitgaande van de WOZ-waarde voor 2009 gaat het volgens het Centraal Planbureau om 265.000 woningen, een tiende van het hele aanbod.

De huurverlaging kan flink doortikken voor de corporaties nu het nieuwe kabinet ook een extra verhuurdersheffing voor ze in petto heeft. Die loopt op van € 485 mln extra in 2014 tot € 1,2 mrd extra in 2017. Dit komt boven op de € 800 mln verhuurdersheffing die al jaarlijks was voorzien in de begroting van Rutte 1 van afgelopen september.

Ondanks die bepaling in het regeerakkoord verwacht de PvdA geen brede huurverlaging. Het is “niet de bedoeling het bedrijfs­model van corporaties onderuit te halen”, zegt PvdA-Kamerlid Jacques Monasch. Volgens Monasch is de 4,5%-grens vooral bedoeld om de huurstijging in schaarstegebieden aan banden te leggen.

Onevenwichtigheid 
Bij BNR zegt hoogleraar Peter Boelhouwer dat het regeerakkoord leidt tot allerlei onevenwichtigheden op de woningmarkt. Zo loopt het tekort aan huurwoningen sterk op en komt de betaalbaarheid van wonen verder in het nauw.
Boelhouwer is hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. Volgens hem komen er in de koop-, maar vooral in de huursector lastenverzwaringen aan. “We krijgen forse huurstijgingen. In de koopsector zie je dat de hypotheekrenteaftrek weliswaar beperkt wordt, maar dat is heel bescheiden en daar pakken we 28 jaar voor. Daarin zitten enorme onevenwichtigheden.”

De huurtoeslag is niet voldoende om de huurstijgingen op te vangen. Vooral de lagere inkomens zullen de gevolgen daarvan voelen.

Boelhouwer verwacht de komende jaren tevens een verdere uitval in de koopsector. “Er worden allerlei beperkende maatregelen opgelegd aan nieuwe kopers. Dus wat je de afgelopen 2, 3 jaar ziet is dat steeds minder mensen zich aanmelden in de koopsector. Die zullen richting de huursector gaan.”

Intussen wordt in de huursector minder bijgebouwd. “Die wachttijden gaan fors oplopen daar”, aldus Boelhouwer.

In het nieuwe kabinet is VVD-minister Stef Blok verantwoordelijk voor Wonen.

FD: Rutte II zet aan tot nivellering via huren

BNR: Kabinetsplannen niet goed voor de woningmarkt

Geef een reactie

Laatste reacties (23)