Laatste update 18:56
38

Regering ontkent politieke druk na vertrek prominenten uit actiegroep Herstel-NL

Economen Coen Teulings en Barbara Baarsma zijn vertrokken uit de actiegroep Herstel-NL die pleit voor het loslaten van de coronamaatregelen. Het vertrek van de twee mede-oprichters volgt op eenzelfde stap van econoom Bas Jacobs. De laatste verklaarde dat hij geen deel uit wil maken van een actiegroep. Baarsma en Teulings, die de plannen van Herstel-NL vorige week in de media lanceerden, geven geen inhoudelijke toelichting op hun vertrek. Baarsma schreef op Linkedin: “Ik was bij de start als meedenker betrokken bij herstel-nl. Mijn rol was argumenten op basis van feiten en onderzoek in te brengen voor goed beleid. Die rol blijf ik vervullen, maar niet langer bij herstel-nl. Vanaf 23 februari 2021 ben ik niet langer bij herstel-nl betrokken.” Voormalig directeur van het Centraal Planbureau Teulings plaatste dezelfde verklaring. Sindsdien houden ze zich onbereikbaar voor de media.

Het vertrek van de economen komt een dag nadat Arjen Lubach gehakt maakte van de voorstellen van Herstel-NL. Vooraanstaande medisch deskundigen lieten ook weinig van de plannen heel. De voorzitter van het actiecomité, econoom Robin Fransman, suggereert dat er vanuit Den Haag door niet bij namen genoemde bewindslieden politieke druk is uitgeoefend, zo meldt het AD:

,,Gisteravond zijn wij gebeld door twee initiatiefnemers met het dringende verzoek onze campagne te staken tot na de verkiezingen’’, zegt econoom Robin Fransman, voorzitter van Herstel-NL, in een telefonisch interview met deze site. ,,Natuurlijk hebben wij gevraagd waarom dat nodig zou zijn. Toen vertelden ze ons dat men in Den Haag veel druk ervoer van onze campagne. Er werd gezegd dat er wel ruimte was voor ander coronabeleid, maar dat dit makkelijker zou gaan zonder onze druk.’’

De ministers van Financiën en Economische Zaken, Wopke Hoekstra en Bas van ‘t Wout, ontkennen dat er vanuit het kabinet enige pressie is uitgeoefend. Een woordvoerder van het ministerieel corona-overleg noemt tegenover de NOD de beschuldiging “kul” en zegt dat de organisatie om andere redenen uit elkaar is gevallen. Er zelfs geen verzoek zijn gedaan de activiteiten te stoppen. Fransman houdt echter vol dat daar wel sprake van is. “De dreiging die ervan uitging was volgens de initiatiefnemers zo groot, dat ik me genoodzaakt zag een spoedvergadering uit te roepen.” Hij kan niet zeggen waar die dreiging uit bestond, verklaart hij tegen het AD in een telefonisch interview. Volgens de krant kan ook vrees voor reputatieschade de van mediaoptredens bekende economen parten hebben gespeeld.

Update:
Baarsma ontkent de bewering van Fransman dat er sprake was van politieke druk. Op LinkedIn schrijft ze:

In reactie op de suggestie dat ik onder druk zou zijn gezet om me terug te trekken uit Herstel-nl, geef ik aan dat dit op geen enkele wijze het geval is geweest. Ik heb dat gedaan op grond van mijn eigen, eerder gecommuniceerde afweging om vanuit een onafhankelijke positie argumenten in te brengen op basis van feiten en onderzoek in de maatschappelijke dialoog over goed coronabeleid.

Geef een reactie

Laatste reacties (38)