41

Regering-Trump: Kinderen in kampen hebben geen zeep, bedden nodig

De regering-Trump heeft deze week voor een rechtbank in San Francisco bepleit dat migrantenkinderen die zijn opgesloten in kampen in grensstaten, geen zeep, tandenborstels of bedden nodig hebben. Volgens de regering betekent ongewassen slapen op een betonnen vloer niet dat er niet wordt voldaan aan de wettelijke eisen om zorg te dragen voor een “veilige en hygiënische” omgeving. De rechters gingen daar niet mee akkoord.

De Amerikaanse regering was op de vingers getikt wegens de erbarmelijke omstandigheden waaronder kinderen van vluchtelingen en migranten massaal worden opgesloten in kampen. Mensenrechtenorganisaties hebben al eerder alarm geslagen omdat de kinderen gevaar lopen ernstig ziek te worden. Zij krijgen geen tandenborstels, tandpasta of zeep en hebben in veel gevallen geen bed tot hun beschikking. Vaak slapen ze met veel kinderen in een beperkte ruimte op dunne matrassen op een betonnen vloer. Er zijn ook gevallen bekend waar zelfs het matras ontbrak. De kinderen krijgen een reddingsdeken van folie.

Advocaat namens het ministerie van Justitie Sarah Fabian bepleitte dat de schrale voorzieningen niet in strijd zijn met de wet, gebaseerd op een uitspraak uit 1997 waarin slechts wordt vermeld dat kinderen in gevangenschap “een veilige en hygiënische omgeving” moet worden geboden. Volgens Fabian is dat het geval. De drie rechters reageerden geschrokken:

Staat u daar nu echt om ons te vertellen dat fatsoenlijk kunnen slapen geen deel uitmaakt van veilige en hygiënische omstandigheden? Het zou duidelijk genoeg moeten zijn dat wanneer je mensen in een volle ruimte opsluit en hen op een betonnen vloer laat slapen onder een aluminiumfolie deken, dat niet voldoet aan de eisen. Iedereen snapt dat wanneer je geen tandenborstel hebt, geen zeep, geen deken, dat het dan niet veilig en hygiënisch is.

Fabian reageerde daarop door te beamen dat het logisch is te denken dat zeep en dekens binnen de omschrijving van de wet vallen, maar dat wat de regering betreft de wet volledig wordt geschrapt omdat die te vaag is opgesteld. Daarop reageerden de rechters verbolgen en vroegen Fabian of ze zeker weet dat de regering aan dit standpunt wil vasthouden, omdat het onhoudbaar is.

Onder de regering-Trump heeft de opsporing en gevangenneming van vluchtelingen en migranten zonder verblijfsvergunning een vlucht genomen. Zij worden massaal opgesloten in wat velen omschrijven als concentratiekampen langs de zuidgrens van de Verenigde Staten. Veel van de migranten belanden letterlijk in kooien, kinderen worden massaal gescheiden van hun ouders. Mensenrechtenorganisaties beschuldigen de regering-Trump ervan met opzet de leefomstandigheden in de kampen zo slecht mogelijk te maken. Sinds eind 2018 zijn er ten minste zeven migrantenkinderen omgekomen in de kampen. Dat aantal ligt vermoedelijk hoger, maar omdat niet elke overheidsinstantie verplicht is sterfgevallen te melden, is het werkelijke aantal onbekend. De regering-Trump zegt niets aan de omstandigheden te kunnen doen zolang het Congres niet meer geld uittrekt voor de kampen.

Lees ook: Trump kondigt massadeportaties immigranten aan voor volgende week

Bronnen: Newsweek, Gizmodo 

Geef een reactie

Laatste reacties (41)