22

Rekenkamer hekelt uitvoering kabinetsbeleid

Rekenkamer hekelt uitvoering nieuw pgb systeem, ook liggen er forse problemen bij de Belastingdienst en Defensie

De Algemene Rekenkamer heeft harde kritiek geuit op de uitvoering van het kabinetsbeleid. De hervormingsdrift van het kabinet heeft geleid tot ‘knelpunten’ in de uitvoer

Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek dat de Rekenkamer heeft uitgevoerd naar de manier waarop het kabinet vorig jaar ons belastinggeld heeft besteed. ‘Het kabinet is niet klaar: tijd voor uitvoering’, zegt Rekenkamerpresident Saskia Stuiveling in haar laatste optreden in die functie, voor ze op 1 juni met pensioen gaat. Het rapport wordt vandaag aan de Tweede Kamer aangeboden.
Stuiveling en haar medecollegeleden sporen het kabinet aan nu echt werk te maken van de uitvoering van hervormingen en andere besluiten. ‘Uit het Verantwoordingsonderzoek blijkt dat op veel plaatsen binnen de Rijksoverheid sprake is van fricties tussen politieke ambities aan de ene kant en beschikbare tijd, mensen en middelen aan de andere kant’, schrijft de Rekenkamer.

Verhuizing pgb naar SVB ‘niet goed voorbereid’

Over het pgb (persoonsgebonden budget) concludeert de Rekenkamer dat de besluiten erover ‘laat’ zijn genomen. Eén en ander was ook ‘niet goed voorbereid’. Daardoor werden gegevens laat bij de Sociale Verzekeringsbank aangeleverd en was de verwerking onvoldoende snel. De ministeries van Volksgezondheid en van Sociale Zaken hebben hun rol ‘niet goed ingevuld’.

President Stuiveling kondigde aan dat de Rekenkamer ‘zeer binnenkort’ een onderzoek gaat uitvoeren naar de problemen bij de SVB. In een toelichting in de Kamer zei ze dat van de SVB niet verwacht mag worden dat zij de problemen bij de toeleveranciers van gegevens (gemeenten en zorgverzekeraars) oplossen. Behalve het ministerie van Volksgezondheid sprak ze ook heel nadrukkelijk het ministerie van Sociale Zaken aan, dat verantwoordelijk is voor de SVB. ‘Niemand wilde dit zo. Het komt er nu op aan dat cliënten de zorg krijgen waar ze recht op hebben en zorgverleners hun geld.’

Problemen bij de Belastingdienst en Defensie

Ook elders zijn er flinke problemen. Zo kan de Belastingdienst alle veranderingen bijna niet aan door verouderde computertechnologie. De fiscus werkt met 1200 verschillende systemen, waarbij een veelgebruikte applicatie 37 jaar oud is. Ook bij Defensie spelen problemen. Het lukt de krijgsmacht niet om – naast de inzet voor buitenlandse missies – genoeg materieel over te houden om te oefenen.

De Rekenkamer constateert wel dat de uitgaven en inkomsten van de rijksoverheid rechtmatig waren. De fouten en onzekerheden bleven ruim binnen de toegestane marge.

‘Goed jaar voor overheidsfinanciën’

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën oordeelt aan de hand van de Rekenkamer-rapporten dat 2014 een goed jaar was voor de overheidsfinanciën. ‘We mogen hardop zeggen dat het beter gaat. Maar voor juichen is het te vroeg.’ In 2014 groeide de Nederlandse economie met 0,8 procent. Dat was voor het eerst sinds 2011. Het begrotingstekort daalde vorig jaar naar 2,3 procent, waar het CPB eerder nog 3,5 procent had voorspeld.

Volkskrant: Rekenkamer: uitvoering beleid onder druk door haastig kabinet

Geef een reactie

Laatste reacties (22)