Laatste update 19:07
54

Republikeinen draaien anti-corruptiebureau na kritiek toch niet de nek om

Update 19.00
De Republikeinen in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben besloten toch af te zien van het plan om de onafhankelijke ethische congrescommissie aan banden te leggen. Het voorstel stond immers haaks op de beloftes van openheid en het afrekenen met vriendjespolitiek. Na alle publieke verontwaardiging hebben de Republikeinen besloten van het plan af te zien.

Eerder:

De Republikeinen in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben maandag in het geheim een onafhankelijk ethisch onderzoeksbureau buitenspel gezet. Het bureau doet onder meer onderzoek naar corruptieschandalen waarbij Congresleden betrokken zijn. De stemming leidde tot woede bij de Democratische minderheid, maar ook de Republikeinse voorzitter Paul Ryan was tegen de ontmanteling van het bureau.

Maandag, een dag voor het nieuwe Congres officieel wordt ingezworen, stemden de Republikeinen over een reeks aanpassingen. Die stemming werd gehouden in alle stilte, zonder aankondiging of voorafgaand debat. Pas uren nadat alle stemmen waren geteld, werd het resultaat ervan naar buiten gebracht, waaronder het aan banden leggen van de onderzoekswaakhond. Leider van de Democraten Nancy Pelosi zei daarop dat ‘ethiek het eerste slachtoffer is van de Republikeinse meerderheid in het Congres’.

Het gaat om het Office of Congressional Ethics (OCE). De waakhond werd in 2008 opgericht door de Democraten in het Huis van Afgevaardigden, nadat drie volksvertegenwoordigers – twee Republikeinen en één Democraat – moesten opstappen na een serie lobbyschandalen. Het daarna in het leven geroepen OCE was de eerste onafhankelijke instelling die erop toezag dat de ethiek in het Huis van Afgevaardigde gewaarborgd bleef. Zo onderzocht het OCE beschuldigingen van wangedrag van zowel volksvertegenwoordigers als hun personeel, waarna ernstige zaken werden doorgespeeld naar het House Ethics Committee (HEC) dat sancties kan opleggen.

Door de stemming van maandag is de onafhankelijkheid van het OCE echter volledig buiten de deur gezet. Het bureau valt nu direct onder het HEC, dat op zijn beurt weer onder controle staat van de Republikeinse partijleiding. Het HEC is ook niet van onbesproken gedrag, maar wordt ervan beschuldigd klachten over wangedrag simpelweg te negeren wanneer die slecht uitkomen.

Een andere wijziging in de werkwijze van het OCE, dat voortaan Office of Congressional Complaint Review zal gaan heten, is dat anonieme klachten niet langer behandeld mogen worden, noch mogen resultaten van onderzoek naar buiten worden gebracht. Dit houdt ook in dat het de OCE bij wet verboden is justitie in te lichten wanneer strafbare feiten binnen het Congres worden geconstateerd. Ook hebben de Republikeinen het OCE verboden een woordvoerder aan te stellen.

Voorzitter van de Democraten Nancy Pelosi hekelde de beslissing in felle bewoordingen:

‘De Republikeinen beweren dat ze “het moeras willen droogleggen”, maar de avond voor het nieuwe Congres wordt ingezworen, schaffen ze het enige onafhankelijke orgaan af dat toeziet op hun daden.’

Ook ethisch specialisten Norman Eisen en Richard Painter, in dienst van respectievelijk Barack Obama en George W. Bush, hebben geen goed woord over voor de Republikeinse actie:

‘Het ondermijnen van de onafhankelijkheid van het OCE is een ernstig risico voor de leden van het Congres, die op het OCE vertrouwen voor eerlijke en niet-partijgebonden onderzoeken, en voor het Amerikaanse volk, dat verwacht dat hun afgevaardigden hun legale en ethische verplichtingen nakomen.’

‘Als het 115de Congres begint met het invoeren van amendementen die het OCE ondermijnen, riskeert het jarenlang geplaagd te worden door schandalen en ethische kwesties. Het brengt het Huis terug naar donkere tijden, toen ethische schendingen schering en inslag waren en veel te vaak getolereerd werden.’

De nieuwe regels zijn vooralsnog alleen aangenomen door de Republikeinse partij. Dinsdag wordt over de ontmanteling van de OCE gestemd in het nieuwe Congres, maar aangezien de Republikeinen daar een meerderheid hebben, is de verwachting dat het plan doorgang zal vinden.

Bronnen: De Morgen, NOS / cc-foto: kidTruant

Geef een reactie

Laatste reacties (54)