89

Rijken geven weinig aan goede doelen

Giften steken schril af bij buitenlandse allerrijksten

Steenrijke Nederlanders geven maar bitter weinig aan goede doelen. Dat blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Onze allerrijkste landgenoten wachten vaak met een gift tot de collectant voor de deur staat of er een acceptgiro door de bus valt, zo meldt het AD. Ze geven gemiddeld weliswaar tien keer meer (2.275 euro) dan het landelijk gemiddelde (239 euro), maar dat steekt schril af tegen de bedragen die rijken in andere landen vaak weggeven.

Veel rijke Nederlander geven aan dat ze zo weinig te geven omdat ze de goededoelenorganisaties niet vertrouwen. “Gooi maar op de grote hoop en vooral niet bellen”, zo luidt een veelgehoorde klacht. Dan zetten ze liever een eigen hulpfonds op poten.

Maandag staat dit onderwerp ter discussie tijdens het VU-symposium ‘Het vermogen om te geven’. Daar worden de resultaten gepresenteerd van nieuw onderzoek naar het geefgedrag van vermogende Nederlanders uitgevoerd door de werkgroep Filantropische Studies van de VU.

Fondsenwerving onder vermogenden verschilt enorm van reguliere donateurwerving en is de laatste jaren sterk in opkomst in Nederland. De komende jaren verwachten goede doelen een grote groei van inkomsten uit grote giften van vermogenden.

Foto: Millionair Fair, Amsterdam (PjotrP, Flickr/CC)

Geef een reactie

Laatste reacties (89)