85

Rijkste 1 procent stoot ruim twee keer zoveel CO2 uit als armste helft wereldbevolking

De rijkste 1 procent van de wereld stoot meer dan het dubbele aan CO2-uit dan de armste helft van de wereldbevolking. Dat blijkt uit een rapport van ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib. Die hoge uitstoot wordt vooral veroorzaakt door de transportmogelijkheden van de rijken, met name per vliegtuig.

Het onderzoek richtte zich op de CO2-uitstoot van verschillende inkomensgroepen wereldwijd tussen 1990 en 2015. 7 procent van de totale uitstoot komt voor rekening van de armste helft van de wereldbevolking, ongeveer 3 miljard mensen. De rijkste 1 procent daarentegen, zo’n 63 miljoen mensen, zijn goed voor maar liefst 15 procent van de CO2-uitstoot. Tussen 1990 en 2015 is de jaarlijkse CO2-uitstoot met maar liefst 60 procent gestegen. Slechts 315 miljoen mensen waren verantwoordelijk voor 37 procent van deze toename.

Ook blijkt dat de rijkste 10 procent – 630 miljoen mensen – 33 procent van het resterende wereldwijde koolstofbudget verbruikt. De armste helft verbruikt gezamenlijk 4 procent. Het koolstofbudget is de hoeveelheid kooldioxide die aan de atmosfeer kan worden toegevoegd zonder dat de mondiale temperatuur toeneemt met meer dan 1,5°C. Dit is het doel van het Parijse Klimaatakkoord uit 2015 om zo de ergste gevolgen van klimaatverandering te voorkomen.

Bertram Zagema, Oxfam Novib klimaatexpert zegt:

Decennia van overheidsbeleid gericht op eindeloze economische groei hebben ons aan de rand van een klimaatramp gebracht. Terwijl de overconsumptie van een rijke minderheid de klimaatcrisis verder aanwakkert zijn het vooral de armsten in ontwikkelingslanden die de prijs betalen.

En:

Het Oxfam rapport laat zien dat klimaatverandering een probleem is van ongelijkheid. De grootste veroorzakers, waartoe de meesten van ons in Nederland behoren, hebben de grootste verantwoordelijkheid om het aan te pakken. En dat kan ook prima. Overheden moeten ophouden van crisis naar catastrofe te hobbelen. Zij hebben een unieke kans om onze economieën te veranderen en een betere toekomst voor ons allemaal op te bouwen. Daarom moeten ze harde eisen stellen aan corona-steunpakketten voor bedrijven, waaronder het terugdringen van de CO2-uitstoot. Door inkomsten uit belastingen op onder meer CO2 te investeren in koolstofarme sectoren zoals gezondheidszorg, openbaar vervoer, duurzame energie en meer energie-efficiëntie productie, worden banen gecreëerd, emissies verminderd en armoede en economische ongelijkheid aangepakt worden.

De CO2-emissies daalden sterk tijdens de wereldwijde corona lockdown-maatregelen maar stijgen weer snel nu de beperkingen worden versoepeld. Als de uitstoot niet jaar na jaar gaat dalen maar de trend hetzelfde blijft dan zal volgens berekeningen het mondiale koolstofbudget al voor 2030 zijn opgebruikt.

cc-foto: Brent 2.0

Geef een reactie

Laatste reacties (85)