16

Rio+20 is mislukt, maar kent ook wat lichtpuntjes

Zo doet het bedrijfsleven nu actief mee

De anti-armoede organisatie CARE noemt de milieutop Rio+20 ‘niet meer dan een politieke poppenkast’, volgens Greenpeace was de top ‘een mislukking van epische grootte’. Ook volgens Milieudefensie hebben de landen gefaald. Toch zijn er een aantal lichtpuntjes. Zo doet het bedrijfsleven nu actief mee.

Voordat de landen bijeen kwamen werd de top over duurzame ontwikkeling al als mislukt beschouwd. Er zou namelijk geen nieuw verdrag komen waar alle landen zich aan moeten houden. Wel moest er een agenda komen met duidelijke doelen over het behoud van bossen en oceanen, armoedebestrijding, het vergroten van het aandeel duurzame energie, het tegengaan van broeikasgassen en het bieden van schoon drinkwater en voedsel voor iedereen. De doelen die uiteindelijk gesteld zijn op de top, zijn vaag. Het is onduidelijk wanneer ze gehaald moeten worden en wie daarvoor verantwoordelijk is.

Een positief punt is dat het bedrijfsleven nu actief mee doet. Bijvoorbeeld Unilever dat zich hard gaat maken voor duurzaamheid en zijn hele productieproces onder de loep neemt. Dat kan veel invloed hebben. Microsoft heeft aangekondigd stappen te zullen ondernemen om in 2030 koolstof-neutraal te willen zijn. De Italiaanse olie-gigant Eni gaat minder aardgas affakkelen en een Latijns-Amerikaanse frisdrank bottelaar wil 85 procent van zijn energiebehoefte voortaan uit hernieuwbare bronnen halen.

New York Times: Progress on the Sidelines as Rio Conference Ends

Trouw: Opnieuw een ‘veel woorden weinig daden’-conferentie

Geef een reactie

Laatste reacties (16)