43

RIVM: schadelijke stoffen in sigaretten tot 26 keer hoger dan bekend

De hoeveelheid schadelijke stoffen in sigaretten is tot wel 26 keer hoger dan eerder gemeten. Dat maakte het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dinsdagavond bekend. De hogere waarden komen voort uit een andere meetmethode die de RIVM sinds kort hanteert omdat er nogal wat mis is met de wettelijk verplichte ISO-methode die tot voor kort gebruikt werd. Zo wordt onder meer de te meten rook vermengd met verse lucht die zou binnenkomen door ventilatiegaatjes in de filters van de sigaretten, maar die in de praktijk worden geblokkeerd door de vingers die de sigaret vasthouden.

Het RIVM en de Nationale Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) stapten begin mei uit twee invloedrijke tabakscommissies van het Nederlandse Normalisatieinstituut (NEN) vanwege de dominante invloed van de tabaksindustrie op de adviezen die werden uitgebracht. Van de tien leden in de commissie kwamen er acht uit de tabaksindustrie. De RIVM is nu vrij om te pleiten voor het gebruik van andere meetmethodes die onafhankelijk van de tabaksindustrie ontwikkeld zijn. De RIVM onderzocht honderd merkvarianten van sigaretten met de meer realistische Canadian Intense-methode: in geen enkel geval viel de hoeveelheid schadelijke stoffen lager uit in de nieuwe meting. De RIVM heeft alle onderzoeksresultaten gepubliceerd.

De kwalijke invloed van de tabaksindustrie op toezichthouders en politiek staat al jaren ter discussie. In 2011 zond het onderzoeksjournalistieke VARA-programma ZEMBLA al ‘Minister van Tabak‘ uit, over de banden tussen toenmalig minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) en de lobby van tabaksfabrikanten. In 2013 bleek dat het er op Europees niveau evenmin transparant aan toeging wat betreft de rol van de tabakslobby en in 2015 bleek uit onderzoek van Medisch Contact dat het afschaffen van anti-rookcampagnes er aan heeft bijgedragen dat Nederlandse rokers slecht op de hoogte zijn van de gezondheidsrisico’s die roken met zich meebrengt.

Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ChristenUnie) Blokhuis zegt geschrokken te zijn van de uitkomst:

We gingen er natuurlijk al vanuit dat de resultaten slecht zouden zijn. Daarom heeft mijn ambtsvoorganger dit onderzoek ook gevraagd in 2017. Maar eerlijk gezegd ben ik alsnog van deze harde feiten geschrokken. Dat rokers eigenlijk bij alle sigaretten veel meer gif binnen krijgen dan ze wordt voorgehouden – van 2 tot 26 keer meer – is zeer zorgelijk. Ik ben al in gesprek met Europese collega’s en de Eurocommissaris om sigaretten zonder gesjoemel te meten. Da’s een proces van lange adem maar ik ga er vol mee door.

Cc-foto: Peter Rosbjerg

Geef een reactie

Laatste reacties (43)