57

Rode Kruis: bezuinigingen duwen Europa depressie in

Studie Rode Kruis toont toenemende armoede, werkloosheid, inkomensongelijkheid en wanhoop in Europa door bezuinigingen

De ‘International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies’ kwam vandaag met een 68 pagina’s tellend rapport wat concludeert dat waar andere continenten succesvol armoede bestrijden, Europa juist meer armoede creëert. De studie schetst een gitzwart beeld van massawerkloosheid, stijgende inkomensongelijkheid, sociale uitsluiting en wanhoop.

Het rapport is kritisch over de draconische bezuinigingen die volgden op de Griekse schuldencrisis in 2009 en die bijdroegen aan een onzekere toekomst voor miljoenen Europeanen. Het rapport telt 120 miljoen Europeanen die leven in, of op het randje van, armoede. Daarnaast 26 miljoen werklozen in de Europese Unie, met jeugdwerkloosheidspercentages tot boven de 60 procent.

De problemen blijven ook niet beperkt tot de Zuidelijke bailout-landen. In Duitsland, een van de landen met de laagste werkloosheidcijfers, werd bijna de helft van de nieuwe arbeidsovereenkomsten sinds 2008 afgesloten op basis van een laagbetaalde, flexibele parttime functie zonder recht op sociale verzekeringen. En in juli van dit jaar bleek dat 600.000 Duitse werkenden onder het bestaansminimum verdienden.

De economische onzekerheid eist haar tol wat betreft het geestelijk welzijn en de sociale omstandigheden van Europeanen. Zelfmoordaantallen zijn verdubbeld onder Griekse vrouwen, jongeren trekken noodgedwongen weer bij hun ouders in, en mensen die eerder tot de middenklasse behoorden slapen nu op straat in Milaan. Het aantal mensen wat afhankelijk is van voedselhulp door het Rode Kruis, steeg met 75 procent.
Bovenstaande factoren zorgen – in combinatie met toenemende golven van illegale immigratie die botst met groeiende xenofobie in EU-landen – voor een stijging van sociale onrust en een vergroot risico op politieke instabiliteit. Het Rode Kruis spreekt dan ook van ‘de meest onzekere toekomstverwachting sinds de Tweede Wereldoorlog’.

The Guardian: Austerity pushing Europe into social and economic decline, says Red Cross

cc-foto: EU Social

Geef een reactie

Laatste reacties (57)