180

‘Roemer Europeser dan zijn tegenstanders’

Hoogleraar Ewald Engelen: Red Europa van de bezuinigers!

Nadat eerder al Merijn Oudenampsen op Joop de kritiek op Roemers Europa-standpunt had ontleed, houdt nu ook hoogleraar financiële geografie Ewald Engelen Roemers standpunten met betrekking tot Europa tegen het licht.

Dat doet hij op de website Follow the money. In zijn analyse noemt Engelen Roemer ‘meer Europeaan dan zijn opponenten’:

Roemer heeft groot gelijk: macro-economisch gezien is er namelijk niets dommers dan je houden aan de regels van het Europese Groei en Stabiliteitspact. Die eisen dat Nederland volgend jaar zijn begrotingstekort terugbrengt van 4,6 procent nu naar 3 procent dan. De enige manier waarop Nederland zich daar op zo’n korte termijn aan kan houden, is door lastenverzwaring. En zo gebeurt. De Kunduz-partners maken weliswaar mooie sier met hervormingen – versoepeling ontslagbescherming, latere pensioneringsleeftijd en verlaging hypotheekrenteaftrek – in het totale bezuinigingspakket is dat klein bier. Tweederde van het totaalbedrag van € 12 miljard wordt opgehoest door lastenverzwaringen: hogere BTW, meer eigen bijdragen (zorg, kinderopvang), minder inflatiecorrectie, minder aftrekposten, etc.

Engelen schetst een somber beeld van de gevolgen van zo’n politieke koers:

Je economie onder dit soort condities onderwerpen aan een negatieve bestedingsschok van zo’n € 30 miljard – de € 18 miljard van het kabinet Rutte plus de € 12 miljard van de Kunduz-akkoord – is een onverantwoord macro-economisch experiment. Het zal de binnenlandse recessie alleen maar verder verlengen en verdiepen – met groeiende werkloosheid, toenemend welvaartsverlies en stijgende huisuitzettingen tot gevolg – en de bezuinigingsopdracht (tekort en schuld worden immers uitgedrukt als percentage van het bruto binnenlands product) alleen maar verder verzwaren.

De SP – en veel anderen – hebben van meet af aan gefundeerde bezwaren gehad tegen het type macroeconomische theorie die met het Verdrag van Maastricht in constitutioneel beton is gegoten. Met maximaal drie procent begrotingstekort, maximaal 60 procent staatsschuld en een centrale bank met uitsluitend een inflatiebestrijdingsmandaat, trekt het Verdrag precies de verkeerde lessen uit de crisis van de jaren dertig. De lessen van Milton Friedman, niet die van John Maynard Keynes.

Domme regels zijn domme regels, en alleen domme mensen houden zich aan domme regels, vervolgt de hoogleraar:

De eurocrisis is namelijk helemaal geen begrotingscrisis. De echte oorzaak – zo wordt steeds duidelijker, bij supranationale organisaties (IMF, OECD), beleggers (Rabobank, ING, Citigroup, Barclays) en kredietwaardigheidsbureaus (Standard & Poor’s) – is een onverantwoorde aanwas van private schulden. Bij banken, bij huishoudens, bij projectontwikkelaars, bij bedrijven, bij semi-publieke instellingen – ziekenhuizen, scholengemeenschappen, universiteiten – en bij lokale overheden.

Engelen gelooft al helemaal niet in de aantijging dat de opmerking van Roemer onze reputatie bij beleggers te grabbel zou gooien. Ook zij zien volgens hem steeds meer dat het Europese crisisbeleid op een volstrekt onjuiste probleemanalyse berust.

Lees meer bij Follow the money.

Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook. Of abonneer je op de dagelijkse nieuwsbrief met een handig overzicht van nieuws en opinies.

Geef een reactie

Laatste reacties (180)