188

Roemer: Terugbetalen SP? Sterker nog, wij krijgen nog geld!

Update: SP wil volledige openheid partijsubsidies ... Presidium: Kamerfractiesubsidie is niet bedoeld voor verspreiden van krantjes

Jaarlijks ontvangen de partijen in de Tweede Kamer fractiesubsidie. Dat geld dient gebruikt te worden om het opereren van de Kamerfractie te verbeteren. De subsidie is niet bedoeld om partijactiviteiten buiten het Binnenhof te bekostigen. Eerder werd al bekend dat de PVV het niet zo nauw neemt met die regels en bijvoorbeeld ook een rechtszaak tegen het noodfonds ESM daarvan wilde betalen. Ook bij de SP hebben de onduidelijke regels voor verwarring gezorgd. En niet zo’n beetje ook. De partij verloor daardoor zo’n half miljoen euro. Dat meldt nrc.next.


Update 21.00 uur:
Volgens SP-leider Roemer berust de berichtgeving over de partijfinanciën van de SP op een misverstand en krijgt de SP juist geld terug. Roemer zei in het Radio 1 Journaal dat zijn partij zelf het dagelijks bestuur van de Kamer heeft gevraagd een uitspraak te doen of besteding van subsidie aan bepaalde activiteiten wel of niet geoorloofd was. 

Roemer sprak daarom de wens uit dat politieke partijen volledige openheid geven aan de burger over de besteding van hun subsidies. Politieke partijen krijgen twee soorten subsidie: als vereniging en als fractie. De subsidie aan de fractie is bedoeld om de fractie goed te laten functioneren. Wat daar wel en niet onder valt is onduidelijk, ook voor de partijen zelf. Roemer:

Je doet weleens nieuwe dingen. Zo doen wij allemaal onderzoeken onder burgers: buschauffeurs, schippers, gevangenispersoneel. En we hebben een krant waarin we belichten wat er speelt in binnen- en buitenland en waarin we verantwoording afleggen over ons handelen in de Kamer.

Eerder:
Het dagelijks bestuur (presidium) maakte dit voorjaar bezwaar tegen honderdduizenden euro’s subsidie voor de SP. Over de periode 2008-2011 heeft de SP tussen de 500.000 en 600.000 euro minder fractiesubsidie ontvangen dan aanvankelijk de bedoeling was. Reden: de partij wilde in de jaren 2008 en 2009 voor in totaal zo’n 437.098 euro kosten voor de verspreiding van SP-folders en kranten in het hele land verhalen op de Kamerfractiesubsidie. Volgens accountant Deloitte valt dat niet onder het werk van de Kamerfractie. In de jaren voor 2007 – voordat Deloitte de controle uitvoerde – was dit echter geen probleem.

Penningmeester Rosita van Gijlswijk stelt dat er sprake is van een interpretatieverschil over het werk van Kamerfracties. De SP meent dat eigen onderzoek en eigen communicatie met de achterban en burgers bij dat werk hoort. Zo wil de SP eigen onderzoek doen en stelselmatig contact zoeken met de burger. “Wij bepalen zelf wel hoe we politiek bedrijven”, aldus Van Gijlswijk. 

Hoewel de directeur bedrijfsvoering van de Kamer, Henk Bakker, in een notitie van 26 februari een coulante behandeling van de SP bepleitte en vrijwel alle uitgaven die de partij bij de Kamer in rekening bracht te willen vergoeden, stak het presidium hier op 6 maart een stokje voor. PvdA, VVD, CDA, D66 en ChristenUnie voelden niets voor de milde opstelling. Het opereren van de SP zou ‘discutabel’, ‘niet rechtmatig’ en ‘onacceptabel’ zijn. Alleen de PVV viel de SP niet af.

Op 10 april kwam het presidium uiteindelijk overeen dat partijen – met terugwerkende kracht – één derde van de kosten van partijkrantjes en andere informatieverspreiding in rekening mogen brengen. Dat betekent dat de SP kan fluiten naar een half miljoen euro.

NRC: Dagelijks bestuur Kamer ontzegt SP half miljoen

Lees ook op Joop: PVV sjoemelt voor 80.000 euro met subsidies

cc-foto: Ferdie de Gier

Geef een reactie

Laatste reacties (188)