524

Roemer wil regeren

Jan Marijnissen opgenomen in ziekenhuis ... Partijprominenten zien naam SP niet meer zitten ... 'socialistisch is belaste term' ... SP gelijk met VVD in peiling TNS Nipo ... Partij wil dolgraag mee regeren... Roemer en Marijnissen sluiten ministerpost uit

De SP stijgt in de peilingen fors. Bij TNS Nipo is de SP nu even groot als de VVD. Beide partijen halen daar 29 zetels.
Zaterdag werd bekend dat de partijprominenten suggereren de naam te veranderen om verdere groei mogelijk te maken. De aanduiding ‘socialistisch’ wordt als een last ervaren.
Op het congres werd Emile Roemer tot lijsttrekker gekozen. De uitslag werd bekend gemaakt door cabaretier Guido Weijers. Er waren overigens geen andere kandidaten.


Update zondag 16:15

Harry van Bommel stelt dat naamsverandering niet aan de orde is voor de partij. De discussie speelde een aantal jaren terug wel volgens hem.

Update 20:50

Tijdens het congres werd partijvoorzitter Jan Marijnissen, die al langer kampt met zijn gezondheid, onwel. De partij heeft zaterdagavond de volgende verklaring uitgegeven.

Jan Marijnissen is onderzocht, gedotterd en er zijn twee stands geplaatst. Het gaat Marijnissen nu goed en hij heeft met zijn gezin genoten van het optreden van Emile Roemer bij EenVandaag. Hij blijft nog enkele dagen ter observatie in het ziekenhuis.

Update 20:20

De SP meldt:

 Roemer liet in zijn toespraak weten blij te zijn met de steun van de leden en uit te zien naar 12 september. ‘De keuze is simpel. Moet het liberaler, of socialer? Ik ben er klaar voor, de SP is er klaar voor!’

Roemer zei dat hij de partij voor het eerst in de geschiedenis van haar bestaan in de regering wil zien te krijgen. De regeringswens roept de vraag op in hoeverre de partij bereid is compromissen te sluiten, constateert de NOS:

Roemer zei geen handtekening te zullen zetten onder akkoorden die inkomensverschillen groter maken en niets doen aan de bestrijding van armoede onder kinderen. Verder hekelde hij de “uitverkoop van de publieke sector”, zoals hij het noemt.

Ook Europa kan een pijnpuntje zijn. De partij zegt niet tegen de Europese Unie zijn maar wil de invloed van Brussel terugdringen.

Update zaterdag 10:45

De SP denkt er over de naam van de partij te veranderen. Trouw schrijft:

Socialistisch is een belaste term”, verduidelijkt Tweede Kamerlid Harry van Bommel. Dat doet nog te veel denken aan het marxistische en leninistische verleden. Aangezien er al veel kiezers zijn die denken dat SP voor ‘Sociale Partij’ staat, lijkt Van Bommel dat een aardig alternatief. “In theorie zijn wij een sociaal-democratische partij”, verklaart Van Bommel de gedachte achter de discussie over de partijnaam. “Wij willen langs democratische weg tot een socialer Nederland komen, met een mix tussen overheid en markt.

Ondertussen werkt de partij ook aan een regeling om toekomstige ministers een deel van hun salaris en latere wachtgeld in de partijkas te laten storten. De omstreden ‘afdrachtregeling’ geldt nu al voor alle volksvertegenwoordigers. De Volkskrant schrijft:

Voor de SP is de afdrachtregeling, bedoeld om gelukzoekers buiten de deur te houden, een gevoelig onderwerp. De afgelopen jaren keerden meerdere raadsleden, Statenleden en (ex-)wethouders de partij de rug vanwege deze regeling. Partijsecretaris Hans van Heijningen sprak in november 2011 van ‘een reëel probleem’ dat tijdens het congres in Breda vandaag aan de orde zou worden gesteld. Zover komt het niet. De regeling wordt na de verkiezingen, op 24 november, besproken. Niet door het congres, maar door de partijraad. 

De SP laat de afgelopen tijd steeds meer horen bij een volgend kabinet mee te willen regeren. Macht in plaats van tegenmacht. Niets is daarbij te gek, de SP overweegt zelfs een coalitie met aartsvijand VVD. “Het kan, het moet, laten we het daarom doen.” Maar hoe reëel is de droom van regeringsdeelname eigenlijk?

Demissionair minister-president Mark Rutte heeft meerdere malen verklaard ‘geen enkele partij uit te sluiten’, maar een coalitie met de SP lijkt hem ‘een station dat nog ver weg is’, zo verklaarde hij eerder in het televisieprogramma Buitenhof. “Op persoonlijk vlak lijkt het me enig om met Emile Roemer samen te werken, maar inhoudelijk zie ik het niet snel gebeuren”, aldus Rutte. Een lichtpuntje is dat de partij op lokaal en provinciaal niveau zeer goed samenwerkt met natuurlijke tegentanders als VVD en CDA. Zo regeert de SP in Noord-Brabant met VVD en CDA en in Zuid-Holland met VVD, CDA en D66.

Deskundigen achten de kans op een coalitie erg klein. SP-kenner en historicus prof. Dr. Gerrit Voerman stelt in het Reformatorisch Dagblad:

De SP is geen middenpartij en kan maar één kant op formeren en dat is naar links. Samen met de PvdA zou kunnen, mochten ze de grootste worden. D66 en GroenLinks daar weer bij wordt lastig vanwege Europa en de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Het CDA erbij zou betekenen dat die partij eerst het meest rechtse kabinet aller tijden mogelijk zou maken en meteen daarop het meest linkse. Zo’n draai van 180 graden zie ik haar niet gauw maken. Kortom, de kans dat de SP in een regeringscoalitie komt, lijkt niet al te groot.

Ook de kiezers van de SP vinden regeren met de VVD opvallend genoeg een reële optie. Zes op de tien staan ervoor open, maar dan moet de VVD wel concessies doen. Zo moet onder meer verdere marktwerking in de zorg stopgezet worden. Veel belangrijker lijkt de vraag tot welke compromissen de partij bereid is. Daar is echter amper zicht op te krijgen.

Mocht de SP mee gaan regeren dan zal Jan Marijnissen, naar alle waarschijnlijkheid, geen zitting nemen in het kabinet als minister. Een definitief nee is het niet, maar: “Het is jammer, het had een beetje eerder moeten komen, maar ik denk niet dat ik het doe.” Marijnissen trad in 2008, wegens gezondheidsredenen, terug als fractievoorzitter van de SP.

Ook de huidige fractievoorzitter Emile Roemer past voor een ministerpost. Hij zei eerder geen ministerpost te willen vervullen omdat hij nog te hard nodig is in de fractie. Als de verkiezingen over drie jaar pas zouden hebben plaatsgevonden, dan had hij het ministerschap wel overwogen. Wel wil hij premier worden als de SP na de verkiezingen als grootste partij uit bus rolt.

Wat denk jij? Moet de SP de kans krijgen om mee te regeren? Zo ja, met welke partijen? En wie binnen de gelederen kan dan minister worden?

Geef een reactie

Laatste reacties (524)