Laatste update 12:00
35

Roep in Australië om vaccinatie met Oxford-vaccin te staken

Geen video? Klik hier.

In Australië is er onder wetenschappers kritiek gerezen op het AstraZeneca, in Nederland ook wel bekend als het Oxford-vaccin. Er worden vraagtekens gesteld bij de doeltreffendheid van het middel omdat het mogelijk maar in 62 procent van de gevallen effectieve bescherming tegen het virus zou bieden. Bij het Pfizer-vaccin is dat 90 procent.

Professor Stephen Turner, voorzitter van de Australian and New Zealand Society for Immunology (ASI), stelt dat die beschermingsgraad te gering is om met het vaccin op den duur groepsimmuniteit te bereiken en daarmee het virus uit te schakelen. “Ik zou het vanwege die mindere effectiviteit niet inzetten.” De ASI zelf verklaarde daarna dat Turner sprak als immunoloog en niet het standpunt van de medische vereniging verkondigt. Turner krijgt wel bijval van andere wetenschappers die ook vrezen dat het vaccin mogelijk niet de gewenste groepsimmuniteit gaat opleveren. Althans niet op korte termijn.

Paul Kelly, de chef volksgezondheid van de regering, wijst de kritiek van de hand. Volgens hem is van belang dat het vaccin in Australië zelf vervaardigd wordt. Daardoor is het vaccin volop beschikbaar zou gauw het is goedgekeurd door de Therapeutic Goods Administration (TGA), het Autstralische College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Naar verwachting zal dat in februari gebeuren. Australië heeft dan de beschikking over 53 miljoen doses van het bewuste vaccin. Het land telt 25 miljoen inwoners.

De Nederlandse regering heeft ingezet op het AstraZeneca-vaccin. Omdat andere vaccins eerder ter beschikking kwamen is in allerijl de vaccinatiestrategie omgegooid. De fabrikant stelt dat de onderzoeksresultaten die op een effectiviteit van 62 procent wijzen niet accuraat zijn en dat het vaccin bij komende testen beter zal scoren.

cc-foto: Andrew Parsons / No 10 Downing Street

Geef een reactie

Laatste reacties (35)