79

Roos Vonk heeft zelf ook een paar vragen

Hoogleraar psychologie reageert op de Kamervragen die zijn gesteld over haar stuk in het eindexamen HAVO

In het HAVO eindexamen van dit jaar moesten de scholieren vragen beantwoorden over een stuk van hoogleraar psychologie Roos Vonk over het eten van vlees. Dat bracht het CDA ertoe om Kamervragen te stellen, want het kon volgens de partij toch niet zo zijn dat die arme scholieren aan zulke propaganda werden blootgesteld. In reactie daarop heeft Roos Vonk zelf ook nog een paar vragen voor de CDA-kamerleden.

Beste @MichelRog en @JacoGeurts, n.a.v. uw Kamervragen heb ik ook een paar vragen:
(1) Hebt u de betreffende examentekst zelf gelezen? Zo ja, hebt u gezien dat het een opiniestuk is en geen interview? (anders dan vermeld op uw website)
(2) Was het u bekend dat dit stuk uit 2010 is? En dat het fake-onderzoek van Stapel uit 2011 is? Acht u het werkelijk mogelijk dat dit stuk “gebaseerd” is op dat “onderzoek”, zoals u zegt?
(3) Hebt u gezien dat o.a. aan de scholieren werd gevraagd of het om een betoog ging, en dat zij dus geacht worden het verschil te kennen tussen opinies en feiten? Kent u dit verschil eigenlijk ook?
(4) Hebt u gezien dat bij een van de andere examenvragen een positieve en een negatieve reactie op het opiniestuk werd vermeld, zodat de examinandi beide kanten konden zien?
(5) Waar bent u precies zo bezorgd over, dat u het gerechtvaardigd vindt de staatssecretaris OCW met dit non-probleem op te zadelen? Zou het echt heel erg zijn als jonge mensen aan het denken worden gezet over het eten van vlees?

Bekijk de vragen van Roos Vonk op TwitLonger.

Geef een reactie

Laatste reacties (79)