244

Rosenthal: uitlevering Gonggrijp niet uitgesloten

Update: Gongrijp: Blijf kalm! Er is nog geen aanklacht tegen mij ingediend

Op vragen van GroenLinks kamerlid Arjan el Fassed heeft minister Uri Rosenthal geantwoord uitlevering van XS4ALL oprichter Rop Gonggrijp niet uit te sluiten.

Antw. Kamervragen Gonggrijp
Update 6.4 13:30

Rop Gongrijp roept zijn supporters toe kalm te blijven. De antwoorden van minister Uri Rosenthal hebben een hoop stof doen opwaaien, maar Gongrijp blijft er zelf kalm onder. Er is immers nog helemaal geen aanklacht tegen hem. Bovendien begrijpt de hacktivist de antwoorden van Rosenthal. Op zijn weblog schrijft hij:

Ik denk niet dat Rosenthal veel anders had kunnen zeggen. Was er nou echt iemand die verwachtte dat hij zou zeggen: “We hebben een uitleveringsverdrag met de VS, maar als er een uitleveringsverzoek komt voor Gonggrijp, negeren we dat?

Er is op dit moment nog geen sprake van een aanklacht, laat staan van een uitleveringsverzoek. Ik heb geholpen met de publicatie van een video waarin oorlogsmisdaden onder de aandacht worden gebracht. Mijn advocaten en ik hebben werkelijk geen idee voor welke misdaad ik zou kunnen worden aangeklaagd.’

Update 17 uur: GroenLinks neemt geen genoegen met de antwoorden van minister Rosenthal op de eerder gestelde schriftelijke vragen over mogelijke Amerikaanse strafvervolging van Rop Gonggrijp. “Nederland moet niet alleen pal staan voor alle Nederlanders maar ook voor de vrijheid van informatie- en media,” aldus GroenLinks Tweede Kamerlid Mariko Peters. GroenLinks heeft inmiddels schriftelijke vervolgvragen gesteld.
 
GroenLinks wil ondermeer weten of de minister opheldering gaat vragen, zoals de IJslandse regering heeft gedaan over een IJslandse parlementariër in dezelfde zaak. Peters: “Het is gênant dat de regering de mogelijkheid openlaat om Gonggrijp ooit aan de Amerikaanse autoriteiten uit te leveren. Dat terwijl wereldwijd in de pers is uitgemeten hoe Bradley Manning onmenselijk wordt behandeld. Het getuigt van een wereldvreemde blik als de minister zegt daar niets over te weten. Eigenlijk verklaart de minister hiermee mensen als Gonggrijp en Manning vogelvrij.”
 
GroenLinks wil weten wat dan wel argumenten zijn van de minister om medewerking door Nederland, aan een verzoek om rechtshulp of uitlevering, wel uit te sluiten. Peters: “Minister Rosenthal toont zich weer te passief en laconiek. Daar nemen wij geen genoegen mee. Voor informatievrijheid en een meer menswaardige behandeling van verdachten moet je niet alleen in Arabische landen, maar ook in eigen land en bij bondgenoten in de bres springen.”

El Fassed stelde de vragen naar aanleiding van de behandeling van soldaat Bradley Manning in dezelfde zaak. Manning wordt ervan verdacht degene te zijn die informatie heeft doorgegeven aan Wikileaks. Rob Gonggrijp komt voor in het onderzoek naar Bradley Manning. Hij heeft gezegd te hebben meegewerkt aan de film, waarin te zien is hoe vanuit een Amerikaanse gevechtshelikopter journalisten onder vuur worden genomen. Maar hij ontkent betrokken te zijn bij het verspreiden van de cables die daarna op Wikileaks zijn gepubliceerd.

Rosenthal antwoordt:

Met het detentieregime van de heer Manning ben ik niet bekend. Het betreft een Amerikaanse strafzaak tegen een verdachte met de Amerikaanse nationaliteit.

In een reactie op de antwoorden zegt El Fassed tegen Webwereld ‘de antwoorden ‘genânt’ te vinden’:

Ze doen niet eens meer een poging om te verhullen dat ze hier geen aandacht aan willen geven. Wij zullen de minister van Buitenlandse Zaken bij het aankomend debat over mensenrechten hierover opheldering vragen.

Bright: Rop Gonggrijp maant supporters tot kalmte

Geef een reactie

Laatste reacties (244)