139

Rotterdam heet vluchtelingen welkom

Rotterdam komt met hoopvol manifest: Wij, Rotterdammers, willen ons inzetten en pleiten voor goede opvang en beleid om vluchtelingen ruimhartig welkom te heten ... Kamer gewaarschuwd voor verhoogd risico aanval op Kamerleden ... Merkel houdt voet bij stuk: 'Dit is mijn verdomde plicht'

De emoties rondom het vluchtelingendebat lopen soms nogal hoog op. Daar waar veel asielzoekers het beeld kunnen krijgen dat ze absoluut niet welkom zijn in Nederland of Europa, zijn er gelukkig ook anderen die hen het tegenovergestelde willen laten zien. Eerder berichtten we al over Johnny de Mol die samen met een aantal vrienden naar Lesbos trok om daar vluchtelingen te helpen, maar ook over de EO-campagne, ‘Nederland heeft een hart’. Daar kun je nu aan toevoegen: ‘Rotterdam verwelkomt vluchtelingen.’

Rotterdamse maatschappelijke en politieke organisaties hebben een manifest opgesteld, onder de noemer ‘Rotterdam verwelkomt Vluchtelingen’. Praktische hulpinitiatieven uit de stad worden hiervoor gebundeld. Op de website zijn alle initiatieven te vinden.

De Rotterdammers schrijven:

Rotterdam verwelkomt vluchtelingen

Wereldwijd zijn nu 60 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en onderdrukking. De beelden van kinderen op wrakke boten in de Middellandse zee of aangespoeld op een Turks strand rakeniedereen. Duizenden vluchtelingen kwamen al om het leven op weg naar Europa.

Europa, Nederland en Rotterdam moeten meer doen om deze mensen te helpen. We kunnen niet blijven praten over hoeveel vluchtelingen we kunnen en willen opnemen. De oorlog is al lang geen oorlog meer in verre landen. De slachtoffers staan ook bij ons op de stoep en hebben hulp nodig. Ze hebben daar ook recht op. Dat hebben we in 1948 al vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Het is onze plicht om onze deuren te openen voor mensen die vervolgd worden en verdreven zijn. Niemand verlaat zomaar huis en haard, met achterlaten van alles wat dierbaar is.

Het stadsbestuur heeft zich bereid getoond om vluchtelingen op te vangen in onze stad. Wij, Rotterdammers en Rotterdamse instellingen en organisaties willen ons inzetten en pleiten voor goede opvang en beleid om vluchtelingen ruimhartig welkom te heten. Vluchtelingen zijn mensen met kennis, ervaring en talenten en verdienen de ruimte en zonodig scholing of andere ontwikkelings-mogelijkheden om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving.

Wij hechten er aan om duidelijk te maken dat de nieuwkomers en alle Rotterdammers zich in onze stad veilig moeten kunnen voelen, ieder met zijn of haar religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond en levenspraktijk.

Wij, burgers van Rotterdam, willen op onze beurt ook een steentje bijdragen om de vluchtelingen welkom te heten. We willen helpen waar nodig, met vrijwilligerswerk, geld en goederen.”

Extra beveiliging Tweede Kamerleden
De keerzijde van het verhaal is dat nu het debat zo verhit is, Tweede Kamerleden meer gevaar lijken te lopen. Daar waarschuwt althans de beveiliging van de Tweede Kamer voor.

In een e-mail aan de Kamerleden dringt de beveiliging van de Kamer erop aan dat de leden van de Kamer de beveiliging op de hoogte brengen wanneer ze naar bijeenkomsten gaan over het asielvraagstuk. De mail, die in handen is van het AD, lijkt vooral ingegeven te zijn door het voorval in Oranje met staatssecretaris Dijkhoff.

De beveiliging schrijft:

Het is voorstelbaar dat tegenstanders, maar ook voorstanders van het debat op bijeenkomsten over het vluchtelingendossier Tweede Kamerleden kunnen confronteren met hun ongenoegen. Ik verzoek u derhalve om alert te zijn op bijeenkomsten over dit onderwerp waarbij Tweede Kamerleden van uw fractie aanwezig zijn.

Bijeenkomsten over dit onderwerp zoals afgelopen dinsdagavond in Oranje kunnen onrustig verlopen waarbij emoties plaatselijk soms hoog oplopen. De hoge instroom van asielzoekers in Nederland houdt de gemoederen bezig.

Vooralsnog is er geen sprake van grote maatschappelijke onrust in Nederland over de instroom van asielzoekers. Wel zijn de laatste tijd op verschillende plaatsen in Nederland uitingen van verzet tegen de opvang van de grote stroom asielzoekers waarneembaar.

Merkel

De Duitse Bondskanselier Angela Merkel heeft zich in de vluchtelingencrisis van haar beste kant laten zien. Als geen andere wereldleider ontvangt ze de vluchtelingen met open armen. In een interview herhaalt ze haar standpunt, en blijft ze ondanks kritieken – ook uit haar eigen partij – fier overeind: ‘Dit is mijn verdomde plicht.’

Hoeveel vluchtelingen Duitsland zal gaan opvangen, kan Merkel niet zeggen. Sterker nog, het heeft geen enkele zin om een maximum aan te stellen, zegt de Duitse bondskanselier. “Je kan niet zomaar de grenzen sluiten. Als je een hek bouwt, vinden mensen wel andere manieren om binnen te komen.”

In het interview hekelt ze ook de houding van andere ‘partijvrienden’, die kritisch op haar beleid zijn. “Ik wil niet meedoen aan een wedstrijd ‘wie is het onvriendelijkst tegen vluchtelingen’ zodat ze niet komen”, zegt ze.

Over eventuele opvang in de regio (Turkije) wil Merkel wel praten, maar niet met als doel de vluchtelingen uit Duitsland te weren, maar eerlijke verspreiding. “We moeten met Turkije bespreken hoe we de last beter kunnen verdelen”, zegt ze. Op zijn minst zou besproken moeten worden hoe Europa financieel Turkije bij kan staan.

Geef een reactie

Laatste reacties (139)