Laatste update 12:08
90

Rotterdam jaagt lage inkomens de stad uit

Er klinkt al langere tijd kritiek op het woonbeleid van de gemeente Rotterdam, waarin te weinig ruimte zou worden gelaten voor lage inkomens. Uit onderzoek van Trouw, dat woensdag werd gepubliceerd, blijkt dat de gemeente Rotterdam zijn sociale-woningvoorraad te rooskleurig voorstelt om meer duurdere koopwoningen te kunnen bouwen. VVD-wethouder Bas Kurvers zou sloop- en bouwplannen maken op basis van een grove overschatting van het aantal woningen dat betaalbaar is voor lage inkomens. Trouw schrijft:

Wethouders bepalen aan de hand van cijfers over de woningvoorraad voor welke inkomensgroepen het woningtekort het meest nijpend is. Uit die analyse volgen sloop- en bouwplannen. Staan in een gemeente te veel goedkope woningen, dan mogen ontwikkelaars duur bijbouwen. Een overschot aan villa’s leidt tot een belletje van de wethouder naar de woningcorporaties… Aan Kurvers nu de taak uit te rekenen hoeveel goedkope huur- en koopwoningen in zijn stad kunnen verdwijnen. Daarvoor heeft hij een realistische inschatting nodig van het aantal woningen in de stad dat met een lager inkomen is te betalen. Tot voor kort telde in Rotterdam een koopwoning tot een prijs van 140.000 euro als betaalbaar voor lagere inkomens. Onlangs verhoogde Kurvers die grens naar 220.000 euro.

Volgens een woordvoerder zou een dergelijke hypotheek neerkomen op een netto maandlast van 720 euro, oftewel de maximale huur voor een sociale huurwoning. Wat voor het gemak wordt vergeten, is dat iemand met een inkomen tot 38.000 euro bruto zo’n bedrag helemaal niet mag lenen. Volgens hypotheekadviseur de Hypotheker krijgt een woningzoekende met zo’n inkomen ten hoogste een hypotheek van 178.000 euro. Volgens hoogleraar Peter Boelhouwer van de TU Delft is kopen met een inkomen van 38.000 euro in de grote stad überhaupt ‘niet meer bereikbaar’. Zelfs in randgemeenten zit je al snel aan 2,5 ton. Dat is ook de reden dat de grens voor een betaalbare koopwoning in andere steden fors lager ligt: 165.000 euro in Den Haag en 156.000 euro in Amsterdam (2017). Utrecht telt koopwoningen helemaal niet mee in de sociale-woningvoorraad omdat het een koopwoning voor bewoners met een inkomen tot 38.000 euro niet bereikbaar acht.

Door de hoge grens van Kusters lijkt Rotterdam veel meer goedkope woningen te hebben dan er daadwerkelijk zijn. Op basis van deze cijfers wil de wethouder tussen 2017 en 2030 ongeveer 15.500 goedkope woningen laten slopen om er dure koopwoningen voor terug te zetten.

Cc-foto: Frederic_Willocq

Geef een reactie

Laatste reacties (90)