19

Rouvoet stelt tuchtraad in voor jeugdzorg

minimumeisen aan afgestudeerde jeugdzorgwerkers ... verplichte bij- en nascholing voor professionals

Minister Rouvoet (ChristenUnie) voor Jeugd en Gezin heeft maatregelen aangekondigd die de kwaliteit van de jeugdzorg moeten verbeteren. In een actieplan staat dat er minimumeisen moeten komen voor pas afgestudeerde jeugdzorgwerkers.

Verder komt er voortaan een verplichte bij- en nascholing. Ook komt er net als bij medici een tuchtcollege dat het handelen van jeugdzorgwerkers gaat toetsen. In het uiterste geval kunnen ze uit het register worden gezet dat voor de jeugdzorg wordt opgericht.

Het tuchtrecht geldt voor de Bureaus Jeugdzorg, de gezinsvoogdij en de jeugdreclassering, de instellingen voor de jeugdzorg, de gesloten jeugdzorg en de jeugdgevangenissen. Rouvoet neemt voorstellen over van een stuurgroep onder voorzitterschap van oud-PvdA-Kamerlid en oud-staatssecretaris Ella Kalsbeek.

Lees ook: ANP

Geef een reactie

Laatste reacties (19)