156

RTL Nieuws benadert criminaliteit als etnisch probleem

Nieuwsrubriek pikt obsessie met herkomst dader op als 'data-journalistiek'

Nadat het op internet al mogelijk was om te checken hoe Nederlandse buurten procentueel zijn ingedeeld volgens etnische herkomst (en bijvoorbeeld niet op het percentage irritante bakfietsen) biedt RTL Nieuws nu ok de ‘service’ om te checken wat de herkomst is van verdachten in woonwijken.

school friends

RTL Nieuws geeft online verder geen toelichting of verklaring voor de opmerkelijke ‘service’ die suggereert dat herkomst een bepalende factor is in criminaliteit en bijvoorbeeld niet onderwijs, inkomen of leefomstandigheden. De site schrijft:

RTL Nieuws vroeg aan de politie gegevens over de herkomst van verdachten in alle gemeenten. Bekijk op de kaart per gemeente, per herkomstgroep en per leeftijd hoeveel mensen in 2012 van een misdrijf werden verdacht. Het gaat in deze kaart om de woonplaats van de verdachte. Het kan dus best dat de misdrijven ergens anders zijn gepleegd. De gegevens hebben betrekking op 2012. In veel gemeenten zijn van sommige groepen minder dan 8 mensen verdacht geweest van een misdrijf. Om privacy-redenen staat er dan “XX” op de plek van het getal.

In de app wordt bij iedere uitgesplitste herkomst – waarbij de PVV-achtige criteria ‘Nederland, Nederlandse Antillen, Suriname, Turkije, Voormalig Joegoslavië, Voormalig Oostblok’ worden gehanteerd – ook aangegeven hoe de verhouding is van de ‘groep’ versus ‘autochtonen’. Tekenend voor de vergelijkingsdrift is dat de ‘autochtonen’ op hun beurt alleen met de herkomst ‘Nederland’ vergeleken kunnen worden. Wat leidt tot absurde ‘analyes’, zoals hier in Blaricum. 

Op Twitter wordt fel gereageerd op de aanpak van RTL Nieuws. Zo schrijft Martijn de Koning: “Kijk, ook RTL heeft de kritische journalistiek verlaten en gekozen voor racisme als business model.”

CC-foto: woodleywonderworks

Geef een reactie

Laatste reacties (156)