43

Ruim helft aanvragen Kinderpardon afgewezen

1450 mensen gebaat bij regeling voor jonge, gewortelde asielzoekers

Meer dan de helft van de aanmeldingen voor het Kinderpardon is afgewezen. Van de 3280 aanvragen werden er 1450 goedgekeurd. Die voorlopige cijfers maakt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) maandag bekend. Bijna alle afgewezenen tekenden bezwaar aan, de meesten vergeefs, zo schrijft Trouw.

675 jonge asielzoekers hebben een verblijfsvergunning gekregen dankzij het Kinderpardon, de regeling die het kabinet van VVD en PvdA in 2012 overeenkwam voor jonge gewortelde asielzoekers. Ook mogen 775 gezinsleden in Nederland blijven, zo meldt Trouw.

De belangrijkste reden om een kind een verblijfsvergunning te weigeren, was dat niet kon worden aangetoond dat het lang genoeg in Nederland heeft gewoond. Een kind moet voor zijn achttiende verjaardag vijf jaar aaneengesloten in Nederland hebben doorgebracht. Daarnaast werd een groep kinderen uitgesloten omdat zij nog nooit een asielaanvraag hadden ingediend. Anderen vielen buiten de boot, omdat ze niet continu onder landelijk toezicht stonden. De laatste reden is omstreden. Een kind moet vijf jaar lang in beeld moet zijn geweest bij de rijksoverheid, maar schoolbezoek of een inschrijving bij een gemeente telt niet mee.

Nu de bezwaarzaken bijna allemaal zijn afgehandeld, is het kinderpardon ‘zo goed als afgerond’, zegt de IND. Al kan nog gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om in beroep te gaan.

Trouw: 1450 asielzoekers gebaat bij Kinderpardon

Geef een reactie

Laatste reacties (43)