396

Run op voedselbanken

Toestroom nieuwe armen, vooral zzp'ers ... Voedseltekort groeit ... Wachtlijst voor honderden gezinnen ... Nederlandse overheid weigert Europese hulp

Voedselbanken in Nederland komen in de problemen omdat het aantal mensen dat er gebruik van maakt fors toeneemt. Tegelijkertijd neemt het aanbod van ‘overtollig’ voedsel af. De verdelers moeten daarom voedselpakketten verkleinen en hulpbehoevenden op wachtlijsten zetten.

De crisissituatie bij Voedselbanken wordt onthuld door de Volkskrant die een rondgang maakte langs een deel van de 150 vestigingen die wekelijks 70.000 gezinnen van eten voorzien. Dat voedsel is afkomstig van overschotten bij supermarkten en giften van burgers. Door de crisis neemt dat aanbod af maar groeit de vraag juist.

Diverse voedselbanken, zoals in Drenthe, Noord-Holland en Arnhem,  maken daarom noodgedwongen kleinere pakketten. Limburg-Zuid en Utrecht hebben een wachtlijst ingevoerd voor honderden gezinnen. ‘Ik moet tegen moeders zeggen dat ze over drie maanden kunnen terugkomen’, zegt Hannie Verweij van de voedselbank Zuid-Limburg.

Volgens de Volkskrant bestaat een groot deel van de nieuwe toestroom uit zzp’ers die zonder inkomsten zitten.

De krant ontdekte dat de Europese Unie noodhulp ter beschikking stelt voor dit soort situaties maar dat Nederland weigert daar gebruik van te maken.

Voor dit jaar was er in de EU 500 miljoen aan voedselhulp te verdelen uit het hulpfonds. Er hebben 19 landen een beroep op gedaan. Frankrijk bijvoorbeeld besteedt dit jaar 71 miljoen euro uit het fonds aan voedselhulp voor armen, België 12 miljoen. Onder druk van Duitsland en Nederland leek de Europese voedselhulp te worden afgeschaft. Maar de Europese Commissie staat erop deze voort te zetten. Volgens het dagelijks bestuur van de EU lijden 40 miljoen Europeanen aan ‘materiële ontberingen’. 

Inzamelingsactie voor voedselbank in FrankrijkNederland weigert de hulp uit principiële overwegingen omdat kabinet en parlement vinden dat armoedebeleid ‘een nationale kwestie’ is. Het noodfonds, waar alle landen aan bijdragen, wordt ‘zinloos rondpompen van geld’ genoemd. Staatssecretaris Klijnsma (PvdA) meent dat voedselbanken efficiënter moeten samenwerken om zo de oplopende tekorten tegen te gaan. De voedselbanken spreken schande van die houding. Door de ‘principiële’ houding van Den Haag tegenover Europa gaan nu tienduizend kinderen in Nederland onnodig met honger naar school.

De Voedselbanken proberen ondertussen op alle mogelijke manieren voedsel binnen te halen. Zo is er zaterdag een actie in samenwerking met afslankorganisatie Weight Watchers:

Iedereen die de afgelopen maanden heeft deelgenomen aan het WW-afslankprogramma is gevraagd om het gewicht dat men is kwijt geraakt in kilo’s voedsel in te leveren bij de Voedselbank in de buurt. Aan de Lokale Voedselbanken is gevraag om op zaterdag 7 september de deur open te zetten om de deelnemers aan het afslankprogramma de kans te geven de verloren kilo’s aan voedsel te komen afleveren. Weight Watchers denkt met deze actie zeker 25.000 kilo aan voedsel te doneren aan de Voedselbank.

Video: Voorstel van voorzitter van de Europese Commissie Barosso om  2,5 miljard euro uit te trekken voor de allerarmsten, onder andere voor voedselbanken (april 2013).

cc-foto: Hervé Corcia

Geef een reactie

Laatste reacties (396)