117

Rusland leest Nederland de les over mensenrechten

Russisch ministerie van Buitenlandse Zaken publiceert kritisch rapport over mensenrechten in de EU, wijdt 9 pagina's aan Nederland

In Nederland mag men dan de mond vol hebben over de mensenrechtenschendingen van LHBT’s in Rusland, maar wat het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken betreft kunnen we ons beter bekommeren om mensenrechtenschendingen in eigen land. In een kritisch rapport wordt fel uitgehaald naar de behandeling van asielzoekers, de detentie van kwetsbare groepen mensen, mensenhandel in het Caraïbische deel van het koninkrijk en de gebrekkige privacy van burgers in Nederland.

Het rapport over mensenrechten in de Europese Unie werd woensdag gepubliceerd op de website van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. De Russen hekelen met name de behandeling van de Russische activist Aleksandr Dolmatov, die vorig jaar in Nederlandse asieldetentie overleed.

Moskou heeft geen goed woord over voor de Nederlandse behandeling van illegalen en asielzoekers, mensenhandel in het Caribische deel van het koninkrijk en het verzamelen van privacygevoelige gegevens. Het rapport verwijst naar rapportages van Amnesty International waaruit blijkt dat Nederland detentie inzet “als middel voor intimidatie en bestraffing”. Detentie zou bovendien te vaak en te lang worden ingezet tegen kwetsbare groepen mensen, zoals mensen die gemarteld zijn of zwangere vrouwen.

Ook genoemd wordt een rapport van het Europees Comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing (CPT) waaruit zou blijken dat Nederland achteloos omgaat met asielaanvragen en zich nauwelijks bekommert om de gezondheidstoestand van asielzoekers. Dit zou – in combinatie met de slechte omstandigheden in detentiecentra – leiden tot hongerstakingen en zelfmoorden. Rusland schrijft dat asielzoekers hier worden behandeld als criminelen, wat “stereotypering en xenofobe sentimenten” in de hand werkt. 

Ook allochtonen zouden gediscrimineerd worden, met name op het gebied van zorg, onderwijs, huisvesting en werk. Zelfs het Polenmeldpunt van de PVV wordt aangestipt. De gelijkheid tussen man en vrouw zou ernstig te wensen overlaten en het Nederlandse ministerie van Justitie zou misbruik maken van haar bevoegdheden en de privacy van burgers schenden.

Het rapport wordt niet toevallig gepubliceerd op een moment dat in Nederland veel protest klinkt tegen de zware delegatie die Nederland afvaardigt naar de Olympische Winterspelen in Sotsji. Dat veel van de terechte kritiekpunten één op één op Rusland van toepassing zouden kunnen zijn lijkt Moskou evenmin te deren.

cc-foto: World Economic Forum

Geef een reactie

Laatste reacties (117)