Laatste update 11:00
35

Werk moet lonen, zegt Rutte III. Maar arbeidsbeperkten zijn de klos


‘Werk moet lonen’. Die, overigens zeer lovenswaardige oneliner, komt een aantal maal terug in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet-Rutte III. Voor arbeidsgehandicapten met een baan blijft er van die belofte in de praktijk echter niets over. Het kabinet is voornemens een einde te maken aan de loonkostensubsidie, zodat die kwetsbare groep werknemers 30 procent van hun inkomen dreigt te verliezen en zo – ruim – onder het minimumloon valt.

EenVandaag maakte een reportage met directbetrokkenen. Bijvoorbeeld Arjan Vliegenthart, wethouder in Amsterdam en voorzitter van de commissie sociale zaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. ‘Mesjogge’, noemt hij de plannen van het kabinet:

De regering wil een half miljard euro op deze groep besparen. Dat betekent dat mensen die nu nog een gewoon loon verdienen naar bijstandsniveau gaan. Ik heb nog geen wethouder gevonden die dit een goed idee vindt.

Ook komt Astrid aan het woord. Zij heeft na jaren werkloos te zijn geweest nu via de Participatiewet een baan, waarmee zij het minimumloon verdient. Een uitkomst voor Astrid, die zo niet alleen uit de schulden wist te geraken, maar ook uit een sociaal isolement. Als de plannen van Rutte III doorgang vinden, is zij terug bij af. Ook bedrijven die mensen als Astrid in dienst hebben vrezen dat die werknemers het straks voor gezien houden, immers: ‘Waar moet je je motivatie vandaan halen om in loondienst te gaan als je er niks mee opschiet?’

Staatssecretaris Tamara van Ark (VVD) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt over de voorgenomen plannen:

Ik vind het belangrijk dat mensen in hun portemonnee voelen dat werken iets oplevert en dat zo veel mogelijk mensen meedoen. Daarom ben ik met alle betrokkenen in gesprek, zodat we een eenvoudigere regeling maken die het werkgevers nog makkelijk maakt om mensen met een arbeidshandicap aan te nemen.

In de week van 19 december wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd over de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De verwachting is dat het afschaffen van de loonkostensubsidie dan hoog op de agenda staat. Wethouder Vliegenthart: ‘Ik kan me niet voorstellen dat het ministerie dit doorzet’.

Lees ook: Einde loonkostensubsidie: ‘Rutte III maakt bijstand het nieuwe minimumloon’

Geef een reactie

Laatste reacties (35)