Laatste update 09:01
83

Rutte blijft Shell stilletjes helpen

In de Tweede Kamer zijn premier Mark Rutte en staatssecretaris Menno Snel van Financiën (D66) opnieuw ondervraagd over de geheime belastingafspraken die zijn gemaakt met Shell waardoor het bedrijf onder meer sinds 2004 aan buitenlandse investeerders belastingvrij dividend kan uitkeren. De NOS schrijft:

De linkse oppositiepartijen GroenLinks, SP en PvdA willen openheid en informatie over dit soort belastingdeals. “Daar staan we weer”, zei GroenLinks-leider Klaver. Hij verweet Rutte de waarheid zo lang mogelijk weg te schuiven. “We hebben sinds het regeerakkoord meer dan tien keer over het afschaffen van de dividendbelasting gedebatteerd. Er zijn meer dan vijfhonderd vragen over gesteld. Maar de belangrijkste vraag blijft nog steeds onbeantwoord. Waarom?”, aldus PvdA-leider Asscher. (…) Premier Rutte hield in het debat vanavond voet bij stuk dat het afschaffen van de dividendbelasting goed is voor het vestigingsklimaat. Hij zei dat hij niets kan zeggen over de gemaakte afspraken tussen de Belastingdienst en Shell. “Soms heb je een situatie waarin je niet alles kan zeggen, dat je je aan de wet en regelgeving moet houden. Dit is zo’n specifiek geval waar ik niet op in kan gaan.”

Daarmee is het urenlange debat wel ongeveer samengevat.

Er werden verschillende moties ingediend waarover volgende week gestemd wordt. Lillian Marijnissen (SP) bijvoorbeeld kwam met een motie die het kabinet oproept de deal met Shell te beëindigen en het weggeven bedrag van 7 miljard euro terug te vorderen van de oliemaatschappij. De linkse partijen roepen de regering ook op het afschaffen van de dividendbelasting, de omstreden maatregel die het debat over het Nederlandse belastingparadijs voor multinationals in gang zette, terug te trekken.

Het AD schrijft:

PvdA-voorman Lodewijk Asscher verwijt Rutte mist te creëren om Shell ‘in bescherming’ te nemen. Volgens hem is er bij de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting zelfs sprake van een patroon: ,,Steeds weer komt informatie haperend naar buiten of blijkt onzorgvuldig, onjuist of gebrekkig”, aldus Asscher.

Rutte raakte geïrriteerd toen Lodewijk Asscher vroeg of het VVD-belang in plaats van het landsbelang voorop stond bij het besluit om de dividendbelasting af te schaffen. De premier antwoordde met een jij-bak: “Ik verweet u tijdens het vorige kabinet ook nooit het PvdA-belang boven het landsbelang te stellen.”

Tijdens het debat wordt ook duidelijk dat de Europese Unie een middel is om dit soort schimmige deals te voorkomen. Dat blijkt als Jesse Klaver begint over een andere deal, met multinational Starbucks. NRC schrijft:

In het debat gaat het nu over de belastingafspraken met Starbucks. Kamerleden Asscher en Klaver begrijpen niet waarom in 2015 wel informatie werd gegeven over deze ruling en dat nu artikel 67 wordt gebruikt om geen openheid te geven over de belastingafspraak met Shell. Volgens Staatssecretaris Snel heeft dat te maken met de rol van de Europese Commissie en het bedrijf die de informatie openbaarde. De Commissie oordeelde dat de Nederlandse Belastingdienst tussen 2008 en 2014 ten onrechte belastingvoordeel heeft gegeven aan de Amerikaanse koffieketen. Snel geeft aan dat “destijds voor een andere balans is gekozen, dan we nu kiezen”. De staatssecretaris voegt er aan toe dat Nederland het niet eens is met de Commissie en in beroep is gegaan.

Staatssecretaris Snel stelde dat er bij de geheime deals geen sprake is van illegale staatssteun of cadeautjes aan het bedrijfsleven. Hij houdt vol dat hij “niet specifiek iets kan vertellen over één specifieke deal bij één bedrijf”. Hij beweert dat hij er vanuit gaat “dat alle belastingafspraken zijn gesloten binnen bestaande wet- en regelgeving”.

Geef een reactie

Laatste reacties (83)