529

Rutte geeft Nederland terug, aan de SGP

Wat gaan de mannenbroeders voor elkaar krijgen? … Dreigt er een zwarte toekomst?

Bij zijn aantreden als premier beloofde Rutte ‘Nederland terug te geven aan de Nederlanders’. Die uitspraak leidde tot veel verwarring. Wat bedoelde Rutte met teruggeven? Gisteren werd dat wat duidelijker. De SGP, de meest orthodoxe politieke partij die het Nederlandse parlement kent, krijgt van premier Rutte een sleutelpositie in het landbestuur. Maar is de SGP wel zo Nederlands, anno 21e eeuw?

Wat staat het land te wachten nu de SGP zo’n belangrijke rol gaat vervullen als essentiële gedoogpartner? De partij is tegen homo’s, tegen vrouwenrechten, voor de doodstraf, tegen abortus, euthanasie, embryoselectie en andere rechten die deel uitmaken van de Westerse levenswijze. 

Maar binnen de aanhang worden nog meer orthodoxe levenswijzen toegepast. Zo rijdt een deel onverzekerd in de auto rond omdat verzekeringen in strijd zijn met de wil van God. En vanwege de letterlijke interpretatie van de bijbelse frase ‘gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieke wel’ weigert een deel van de SGP’ers zich te laten inenten tegen ziektes als polio, met als resultaat een gevaar voor de volksgezondheid.

Welke invloed gaat deze partij van fundamentalisten op de regering uitoefenen? 

De VVD heeft er al voor gezorgd dat er geen actie tegen de SGP wordt ondernomen wegens vrouwendiscriminatie. Ook zien de conservatief-liberalen af van het opheffen van de strafbaarheid van godslastering. Hoewel de VVD verkiezingscampagne voerde met de leuze ‘shoppen is ook zondagsrust’ is de partij akkoord gegaan met het beperken van koopzondagen om de SGP tevreden te stellen.

De Volkskrant inventariseerde de toekomstige opties. De SGP zal vooral verzet bieden bij de bezuinigingen op defensie, het speciaal onderwijs en de sociale werkplaatsen. Maar ook:

De SGP verschilt in een groot aantal zaken fors van mening met de coalitie. Maar de partij deelt het verlangen naar een kleinere overheid en strengere immigratie- en asielwetgeving. Ook is de partij zeer gezagstrouw en stemt het meestal mee met de regering, tenzij een voorstel fundamenteel afwijkt van de partijlijn.

Geef een reactie

Laatste reacties (529)