48

Rutte, Kamp laten schaliegas niet los

VVD'ers Rutte en Kamp willen optie proefboringen niet schrappen ... PvdA-leider Samsom faliekant tegen ... GroenLinks: 'Proefboringen leiden tot voldongen feiten' ... Reconstructie door Peter Kee

Premier Rutte en minister van Economische Zaken Kamp laten beiden de optie open dat er toch proefboringen naar schaliegas zullen plaatsvinden. De PvdA is faliekant tegen dergelijke operaties en wil helemaal af van de schaliegaswinning. In de Kamer is de verhouding nog onduidelijk.


Het kabinet is het er over eens dat er deze kabinetsperiode geen schaliegas gewonnen gaat worden. Dat is een makkelijk standpunt want het is technisch onhaalbaar om de winning vóór 2017 van de grond te krijgen. Het kabinet wacht eerst een onderzoek af waarvan de resultaten volgend jaar zomer bekend worden. Als het rapport stelt dat schaliegaswinning plaats moet vinden dan zal er waarschijnlijk begonnen worden met proefboringen, ook al is de PvdA het daar niet mee eens. De NOS schrijft:

Het zou kunnen zijn dat we tot dezelfde conclusie komen als de PvdA en dan is er geen probleem”, aldus Kamp. “Het zou ook kunnen zijn dat het kabinet tot een andere conclusie komt en dan moeten we daar met de Kamer, inclusief de Partij van de Arbeid, over praten.

Op zijn wekelijkse persconferentie stelde Rutte ook dat proefboringen niet uitgesloten moeten worden. PvdA-leider Diederik Samsom maakte deze week bij De Nieuws BV duidelijk dat proefboringen ongewenst zijn. (beluister de reconstructie door Peter Kee hieronder)

Komende week stemt de Tweede Kamer over een PvdA-motie die proefboringen verbiedt. SP, PVV, GroenLinks en ChristenUnie steunen die motie, goed voor 72 van de 150 stemmen. D66, Partij voor de Dieren, SGP en CDA beraden zich nog.

In een opiniestuk op Joop legde GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren vorig jaar uit dat instemmen met proefboringen vrijwel zeker betekent dat er ook echt schaliegas gewonnen gaat worden. 

Er is in Nederland na een geslaagde opsporing nog nooit een winningsvergunning geweigerd door het Rijk. Dat kan ook bijna niet omdat die beide boringen aan vrijwel gelijke criteria getoetst worden. Zodra de opsporingsboringen succesvol zijn, kan het Rijk de tientallen boorputten in Brabant en in Flevoland niet meer tegen houden. (…) Een bedrijf dat straks wel schaliegas heeft opgespoord, maar niet  de benodigde vergunningen krijgt, zal zich bij het Rijk melden voor een schadevergoeding. De gemeente kan dan kiezen tussen de schadevergoeding of alsnog de vergunning verlenen. Knappe bestuurder die Kamp dan nog een sukkel durft te noemen. Het is een meesterlijke Machiavellistische strategie.

Rijst de vraag of Samsom die strategie weet te torpederen met de motie of dat hij uiteindelijk tandenknarsend akkoord moet gaan met de winning. De kwestie rond schaliegaswinning speelt ook bij de komende Provinciale Staten-verkiezingen. 

Geef een reactie

Laatste reacties (48)