72

Rutte III legt rekening voor klimaatbeleid bij laagste inkomens

Het Nederlandse klimaatbeleid wordt nóg oneerlijker. Het kabinet-Rutte III ontziet vervuilende bedrijven nog meer dan het vorige kabinet, terwijl van huishoudens steeds meer gevraagd wordt. Vooral huishoudens met de laagste inkomens worden hard in hun portemonnee getroffen. Dat blijkt uit een rapport van CE Delft in opdracht van Milieudefensie dat maandag werd gepresenteerd.

Mensen met de laagste inkomens, dat wil zeggen een bruto inkomen tot maximaal 23.000 euro, zouden in 2021 van hun besteedbaar inkomen 2,1 procent kwijt zijn aan heffingen voor klimaatdoeleinden. Dat percentage wordt door de maatregelen van het derde kabinet-Rutte verdubbelt tot 4,2 procent. Door verhoging van de energiebelastingen betalen achthonderdduizend armere huishoudens straks bijna 20 procent van hun inkomen aan gas en elektra. Daar komt nog bij dat groene alternatieven voor energie maar voor weinig mensen bereikbaar zijn. De kloof tussen wie wel en niet mee kan doen, wordt groter, staat in het rapport te lezen.

Milieudefensie concludeert:

Klimaatlasten voor burgers stijgen nu, terwijl toegang tot oplossingen achterblijft. Dat is niet eerlijk. Iedereen; burger of bedrijf, rijk of arm, moet bijdragen. Dat kan alleen als de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en de vervuiler betaalt. We hebben een eerlijk klimaatbeleid nodig.

Vorig jaar al bleek uit een onderzoek van Milieudefensie dat burgers veel meer bijdragen aan de transitie naar duurzame energie dan grote bedrijven, en dat arme huishoudens daarbij relatief het hardst geraakt worden. Die laatste groep zou in de problemen komen bij ongewijzigd beleid. Het rapport leidde tot kamervragen, een politiek debat, en ook energiebedrijven en andere maatschappelijke organisaties trokken aan de bel. In plaats van in te grijpen, zet het kabinet-Rutte III de lijn voort, en worden bedrijven zelfs nog meer ontzien. Bedrijven die onder het vorige kabinet al zeer weinig bijdroegen aan de overgang naar duurzame alternatieven, hebben van Rutte III ook niets te vrezen. De zware industrie, die meer uitstoot dan alle huishoudens bij elkaar, wordt zelfs bijna helemaal niet belast.

Indicatoren voor een rechtvaardig klimaatbeleid | CE Delft/Milieudefensie

Directeur van Milieudefensie Donald Pols zegt:

Het klimaatbeleid is oneerlijker geworden. Rutte III kiest er nog nadrukkelijker voor om de echte vervuiler niet te laten betalen en de burger extra te belasten. Dat is onhoudbaar. We staan voor een enorme transitie: iedereen moet meedoen, ook bedrijven. En zeker de grote vervuilers. Voor Milieudefensie is dat een breekpunt in het nieuwe energieakkoord.

 

Pols waarschuwt er ook voor dat het klimaatbeleid van Rutte III bijdraagt in de opkomst van populistische partijen. Partijen die weinig op hebben met duurzaamheid of klimaatverandering in twijfel trekken. Volgens Pols is het ook daarom van het grootste belang dat de bedrijven gaan meebetalen, zodat niet het gros van de kosten bij de huishoudens komt te liggen: ‘Als de lasten alleen op de burgers worden verhaald, komen die in verzet en gaan op rare partijen stemmen.’

cc-foto: Hendrik Ploeger

Geef een reactie

Laatste reacties (72)