74

Rutte rommelt met Pietenstandpunt kabinet

Als het na de ‘black Pete is black Pete and I cannot change that’- uitspraak van Rutte en het optreden van Halbe ‘het Sinterklaasfeest wordt vermoord’ Zijlstra nog niet duidelijk was dat de VVD partijpolitiek bedrijft over Zwarte Piet, moet dat het nu wel zijn. De minister-president heeft namelijk minister Van Der Steur teruggefloten na diens opmerkingen over dat de racistische elementen aan Zwarte Piet aangepast moeten worden.

RTL Nieuws maakt een reconstructie van de reactie van het kabinet sinds de knecht van Sinterklaas in opspraak raakte. Van Der Steur had naar aanleiding van vragen van DENK over Zwarte Piet een brief geschreven waarin hij aangeeft dat het kabinet vóór verandering is. Hieronder een deel van de brief.

De regering erkent dat in de vertolking van Zwarte Piet negatieve stereotyperingen een rol kunnen spelen. Deze kunnen onbedoeld vooroordelen en discriminatie in de hand werken en mensen kwetsen. Tegelijkertijd acht de regering het van belang te benadrukken dat dit mensen die het kinderfeest altijd met veel vreugde vieren niet tot racist maakt. Het kabinet is van mening dat een verbod op Zwarte Piet van staatswege niet de uitweg is, maar dat de overheid een rol kan spelen om een respectvolle dialoog te faciliteren zodat er vanuit de maatschappij initiatieven ontstaan om Zwarte Piet een figuur te laten zijn die iedereen recht doet. Het sinterklaasfeest moet een feest voor alle kinderen zijn en daarom is het kabinet er voorstander van dat het feest met de tijd meegaat. In het buitenland bestaan, net als in Nederland, zorgen bij sommige mensen over de stereotypering van Zwarte Piet. Het blijkt lastig, bijvoorbeeld in de VS, om de traditie van Zwarte Piet in haar huidige vorm uit te leggen.

In 2015 had Asscher (Sociale Zaken) onderstaande reactie geschreven op het zwartepietendebat.

Het sinterklaasfeest is een eeuwenoude traditie die wordt vormgegeven door de samenleving en die is blijven bestaan door te veranderen. De regering onderschrijft met het College, dat in de vertolking van Zwarte Piet negatieve stereotyperingen een rol kunnen spelen. Deze kunnen onbedoeld vooroordelen en discriminatie in de hand werken en mensen kwetsen. Tegelijkertijd acht de regering het van belang te benadrukken dat dit mensen die het feest altijd met veel vreugde vieren niet tot racist maakt. De regering deelt het standpunt van het College dat een verbod op Zwarte Piet van staatswege niet de uitweg is maar dat de overheid een rol kan spelen om een respectvolle nationale dialoog te faciliteren zodat er vanuit de maatschappij initiatieven ontstaan om Zwarte Piet te veranderen in een figuur die iedereen recht doet.

En zelfs deze maand nog stuurde Asscher een brief naar de Kamer waarin stond: “Ik ben er voorstander van dat het sinterklaasfeest met zijn tijd meegaat.” Ook minister Bussemaker maakte haar voorkeur bekend: “Het Sinterklaasfeest moet feest voor alle kinderen zijn en daarom is het kabinet er voorstander van dat het feest met de tijd meegaat.”

Het zijn allemaal dezelfde woorden en formuleringen die aangeven dat het kabinet vindt dat het feest aan verandering toe is. De woorden van Van der Steur benadrukten dat standpunt extra. Volgens een ingewijde een reden voor Rutte om in paniek te raken – aangezien hij zelf zo fan is van de stereotyperende knecht van Sinterklaas –  toen vele media publiceerden  dat het kabinet om was.

De Rijksvoorlichtingsdienst zou tijdens de beoordeling van de begroting van Van der Steur aan de minister gevraagd hebben om zijn uitspraken te nuanceren. De woordvoerder van de minister zou de opdracht hebben gekregen om onder het mom van een ‘plaspauze’ hem uit de Kamer te loodsen om voor de tv camera’s uit te leggen dat het allemaal niet de bedoeling was. De RVD zegt: “we hebben gesproken met de woordvoerder van de minister van justitie maar van een opdracht is geen sprake.”

Toen Van der Steur de Kamer verliet gebood Kamervoorzitter Khadija Arib hem terug te komen. De minister ging tegen het reglement in om journalisten te woord te staan over Zwarte Piet. Hij stelde dat het eerdere nieuws opgeblazen was en het kabinet zich nog steeds buiten de discussie houdt omdat de oplossing vanuit de samenleving moet komen. Daarvoor verliet hij de zaal en de bespreking van de begroting van zijn eigen ministerie.

Bron: RTL Nieuws

Geef een reactie

Laatste reacties (74)