18

Rutte ♥ Samsom ♥ Rutte

Update: PvdA ontvangt akkoord positief ... Kranten spreken van 'no nonsensekabinet' en 'dapper akkoord' ... Alleen Telegraaf is somber: 'Hoge inkomens gaan bloeden'

Maandag presenteerden VVD-leider Mark Rutte en PvdA-leider Diederik Samsom het nieuwe regeerakkoord met als motto ‘bruggen slaan’. Woensdagochtend debatteert de Tweede Kamer met informateurs Henk Kamp (VVD) en Wouter Bos (PvdA), maar maandagavond schoven Samsom en Rutte al aan tafel bij het VARA-programma Pauw en Witteman. In de media wordt het akkoord dinsdagochtend uitgebreid geanalyseerd.

Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.

Update 14.00

Het partijbestuur van de PvdA heeft het regeerakkoord positief ontvangen en zal leden adviseren hetzelfde te doen. De PvdA-achterban stemt zaterdag tijdens een congres in Den Bosch over het akkoord met de VVD, zo meldt de NOS dinsdagmiddag. Het akkoord kan alleen worden aangenomen of verworpen, niet aangepast. Partijleider Samsom zal het deze week in een drietal ledenvergaderingen toelichten.
Uit een rondgang langs regiovoorzitters valt op te maken dat de PvdA-achterban positief is over het akkoord. Verwacht wordt dat de leden zullen instemmen, hoewel er wel pijnpunten zijn, aldus de NOS. 

NOS: PvdA ontvangt akkoord positief

Eerder
Het akkoord moet het vooral hebben van het uitruilen van punten. De PvdA zorgt voor lastenverhoging bij de hogere inkomens, terwijl de VVD mag bezuinigen op zorg en de sociale zekerheid. In totaal hebben de twee een pakket weten samen te stellen waarmee 16 miljard euro aan bezuinigingen wordt doorgevoerd bovenop de al eerder door Rutte I aangekondigde maatregelen.

PvdA-leider Diederik Samsom zei tijdens de persconferentie:

VVD en PvdA willen bruggen slaan tussen elkaar, tussen Den Haag en de samenleving, tussen arm en rijk, tussen jong en oud en tussen wie hier of elders is geboren. Dit akkoord weerspiegelt de zoektocht naar het beste van twee werelden.

De Volkskrant opent dinsdagochtend met de kop ‘no-nonsensekabinet’. Dagblad Trouw houdt het op een ‘dapper akkoord’. Nrc.next schrijft dat het regeerakkoord kenmerkend voor de dynamiek is die aan het Binnenhof is ontstaan. In de Volkskrant schrijft Martin Sommer een analyse waarin hij stelt dat Rutte II sinds Balkenende II voor het eerst weer een kabinet lijkt te worden dat serieus aan de slag lijkt te willen gaan.

[…] voorlopig overheersen de zegeningen. Rechts Nederland is bereid om aan de voordelen van de hogere inkomens te tornen. Links Nederland is bereid in te zien dat belastingverhoging niet de oplossing voor alle kwalen is. Allebei zien ze in dat het tijd is om vastgelopen dossiers uit te ruilen. Met alle slagen om de arm die je maar kunt bedenken, is dit het beste wat we kunnen krijgen.

De krant van Wakker Nederland, de Telegraaf, is als enige somber gestemd. ‘Somerheid troef SNIJAKKOORD’ kopt de krant dinsdagochtend. De krant schrijft dat de hoge inkomens gaan bloeden voor de lage inkomens.

Over zo’n twee weken moet het nieuwe kabinet Rutte II op volle krachten draaien. De Volkskrant heeft de agenda (onder voorbehoud) op een rijtje gezet. De krant schrijft in een analyse van het regeerakkoord dat in de uitruil de PvdA wel terug te zien is, maar dat de strenge stem van de VVD doorklinkt. Daarna komt pas de verzachtende compensatie van de PvdA. Eigen verantwoordelijkheid is in het akkoord een groot goed. De Volkskrant schrijft: 

Maar zij die er met de pet naar gooien, worden streng aangepakt: sollicitatieplicht niet nakomen betekent drie maanden geen bijstand; gezondheid is in de eerste plaats een eigen verantwoordelijkheid; daders draaien op voor de veroorzaakte schade; geen Nederlands kunnen spreken betekent geen bijstand en niet inburgeren betekent weer vertrekken; EU-landen die hun afspraken niet nakomen, hoeven niet op hulp te rekenen van de landen die dat wel doen.”

Het akkoord

Onderwijs
Naast het leenstelsel dat Rutte en Samsom willen invoeren in plaats van de basisbeurs, wordt ook de OV-jaarkaart per 2015 afgeschaft. In het regeerakkoord schrijven ze dat Nederland tot de top vijf van de wereld moet gaan behoren. Startende docenten moeten beter begeleid worden en bestaande docenten en schoolleiders moeten betere bijscholing krijgen. Ook komt er 250 miljoen beschikbaar om het MBO te intensiveren.

Ontwikkelingssamenwerking
De bezuiniging van 1 miljard op ontwikkelingssamenwerking noemt Samsom een ‘pijnlijk punt’. Maar met een nieuwe minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking moet een nieuwe vorm van hulp worden opgezet.

Woningmarkt
Er komt een nieuwe minister voor Wonen en Rijksdienst belast met het woondossier. Het scheefwonen wordt aangepakt. De huren van hogere inkomens worden marktconform gemaakt.

De hypotheekrenteaftrek blijft bestaan. Voor bestaande en nieuwe hypothecaire leningen wordt vanaf 2014 het maximale aftrektarief (vierde schijf), in stappen van een half procent per jaar, teruggebracht naar het tarief van de derde schijf De hypotheekrenteafrek wordt per jaar met 0,5 procent beperkt. Dat geld vloeit niet naar de staatskas, maar gaat via lagere belastingen terug naar de burger. Ook kunnen starters op de woningmarkt hun restschuld meefinancieren.

Kinderpardon
Het kinderpardon voor gewortelde kinderen van asielzoekers komt er toch. VVD was in het vorig kabinet tegen, maar stemt nu toch in met het voorstel van PvdA en ChristenUnie. Naar verluid komen er zo’n 100 kinderen in aanmerking voor de regeling. Asielzaken wordt in het nieuwe kabinet ondergebracht bij Justitie.

Publieke Omroep
De publieke Omroep moet vanaf 2017 een structurele bezuiniging van 100 miljoen euro opnemen. De eerste stap wordt al gezet in 2016 met een bezuiniging van 50 miljoen.

Olympische Spelen
VVD en PvdA willen de Olympische Spelen niet naar Nederland halen. Daaraan zijn te veel financiële risico’s verbonden, stelt het regeerakkoord.

De bezuiniging van 16 miljard blijft staan.

Wietpas
De wietpas die door Rutte I is ingevoerd, wordt weer afgeschaft. Wel blijft de identificatieplicht bij coffeeshops van kracht en moeten klanten ook hun verblijfsvergunning en een uittreksel uit het bevolkingsregister laten zien om aan te tonen dat ze in Nederland wonen. Ook gaat de minimumleeftijd voor de verstrekking van alcohol van 16 naar 18 jaar. Die maatregel gaan gepaard met meer voorlichting en betere handhaving.

Bestuurlijke herindeling
Op de lange termijn zal Nederland worden ingedeeld in vijf landsdelen met een eigen budget. De provincies Noord-Holland, Utrecht en de Flevopolder zullen worden samengevoegd. Ook komen er alleen gemeenten van meer dan 100.000 inwoners.

Lees ook:

Wijnand Duyvendak: Weer vier jaar pappen en nathouden in Rutte2?

Mark Levels: Vluchten de kiezers nu naar de flanken?

Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook. Of abonneer je op de dagelijkse nieuwsbrief met een handig overzicht van nieuws en opinies.

Geef een reactie

Laatste reacties (18)