60

Rutte stort zich in verkiezingsstrijd Provinciale Staten

Premier gaat voor het eerst meedoen aan debatten bij verkiezingen waar hij zelf niet verkiesbaar is … 'Dit zijn landelijke verkiezingen, die raken direct ook het kabinet'

In opiniepeilingen voor de Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart staan de VVD en PvdA op verlies. In de Eerste Kamer, die in mei door de Provinciale Staten wordt samengesteld, hebben de coalitiepartijen al geen meerderheid en de belangen voor het kabinet zijn daarom dermate groot dat de VVD zijn strategie verandert: de premier treedt straks zelf op de voorgrond en er wordt eerder begonnen met campagne voeren dan gebruikelijk.

In een interview met NRC Handelsblad op zaterdag voegt premier Rutte daaraan toe:

Bovendien – dat is gewoon een feitelijke constatering – is de Eerste Kamer de afgelopen jaren politieker geworden.

De coalitie is in de Eerste Kamer voor een meerderheid afhankelijk van de gedoogpartijen D66, SGP en ChristenUnie en het is de vraag of ze in de nieuwe Eerste Kamer de huidige 38 van de 75 zetels behouden. De verhoudingen tussen de gedoogpartijen en de coalitie kwamen op scherp te staan tijdens de Kerstcrisis waarin PvdA-senatoren de zorgwet van minister Schippers wegstemden. Maar volgens Rutte zijn de verhoudingen “robuust” en tonen de gebeurtenissen “het vermogen van de coalitie om problemen op te lossen”.

De strategie voor de campagne zou al duidelijk zijn: veel over de aantrekkende economie praten, hopen dat het aanzien dat Rutte opbouwde na de MH17-ramp standhoudt, de oppositie medeverantwoordelijk houden en coalitiepartner PvdA niet te hard afvallen. Rutte zegt:

De coalitie draait goed omdat Diederik Samsom en ik wisten dat we een ongelofelijk moeilijke klus gingen doen. Dat we heel veel van Nederland zouden vragen. En dat dat ook ons niet de gladiolen meteen zo opleveren – de populariteitsprijs. Nu we de eerste resultaten zien van de agenda die we in 2012 gestart zijn, moeten we koers houden.”
“Dat is ook mijn boodschap aan Nederland: het gaat nu beter, nu geen experimenten!

Premier Rutte zegt zich er van bewust te zijn dat het moeilijk wordt het kabinet gedurende de hele kabinetsperiode overeind te houden.

Ja, het moet ook nog blijken of het ons lukt om de eindstreep te halen. Het is wel onze ambitie, maar dat weet ik niet zeker natuurlijk.

Op de vraag of hij zelf nog een keer lijsttrekker wil worden, antwoordt Rutte dat hij dat pas een half jaar voor de verkiezingen bepaalt.

NRC Weekend: Nederland weet best veel over mij

Cc-foto: Roel Wijnants

Geef een reactie

Laatste reacties (60)