89

Rutte zet gemeenten onder druk

Update: Amsterdam niet akkoord ... Premier waarschuwt gemeenten voor financiële gevolgen als ze zich tegen bestuursakkoord keren

In april heeft het kabinet afspraken gemaakt met het bestuur van de VNG over het overhevelen van taken van het Rijk naar de gemeenten. Met deze afspraken wordt er bijna 2 miljard euro aan bezuinigingen doorgevoerd. In juni moeten alle leden van VNG definitief akkoord gaan met de plannen. Rutte waarschuwt alvast voor de financiële gevolgen als zij zich tegen het bestuursakkoord keren.

Update: De gemeente Amsterdam heeft vandaag besloten niet in te stemmen met de voorstellen van het kabinet voor een nieuwe wet die mensen aan werk moet helpen, die het nu op eigen kracht op de arbeidsmarkt niet redden. De Amsterdamse gemeenteraad vindt dat het kabinet veel te weinig geld beschikbaar stelt om gemeenten in staat te stellen de wet uit te voeren. GroenLinks-woordvoerder Jan Hoek:

Een goede zaak dat iedere partij in de Amsterdamse gemeenteraad er zo over denkt, ook VVD en CDA. Alle partijen vinden het goed dat er een wet komt die zich richt op alle mensen die moeilijk aan het werk komen, omdat ze lichamelijke of geestelijke beperking hebben, of al een hele lange tijd aan de kant staan. Maar dan moet er ook voldoende geld zijn om mensen een handje te helpen. En wat het kabinet nu biedt is echt te weinig. Je kunt er de mensen in de sociale werkplaatsen van betalen en dan blijft er nog een heel klein bedragje over om mensen te ondersteunen. Op die manier is de Wet Werken naar Vermogen een enkeltje naar de bijstand.

De premier wijst de leden erop dat ze niet selectief kunnen winkelen in de financiële voordelen uit het akkoord. Het grootste struikelblok voor de VNG is echter de bezuiniging op sociale werkplaatsen. Dat is de reden dat veel leden niet akkoord willen gaan. Ook heeft de VNG de leden geadviseerd niet voor het gehele bestuursakkoord te stemmen. Zo’n driekwart dreigt tegen te stemmen.

NOS: Kabinet waarschuwt dwarse gemeenten

Geef een reactie

Laatste reacties (89)