202

Samsom: 3 procent ook in 2014 ‘niet heilig’

JS halen uit naar partij: investeringsmaatregelen van Samsom zijn 'een lachertje' ... PvdA wil laagste inkomens ontzien ... Rutte: Nederland houdt zich aan stabiliteitspact EU ... Oppositie boos omdat kabinet nog steeds niet met concrete maatregelen komt ... Tweede Kamer debatteert over extra bezuinigingen ... Het kabinet gaat voor 6 miljard snijden in de begroting, maar waar gaat het pijn doen?

Woensdag debatteert de Tweede Kamer over zes miljard aan extra bezuinigingen, volgend op de aanbeveling van Eurocommissaris Olli Rehn. Het volgen van de aanbeveling is een voorwaarde voor coulantie ten opzichte van het opnieuw niet halen van de Europese begrotingsnorm van drie procent. Eerder werd al voor 16 miljard aan bezuinigingsafspraken vastgelegd in het regeerakkoord.


Update 20.30
De Jonge Socialisten (JS) hebben fel uitgehaald naar de PvdA. De financieel-economische koers van de partij staat de JS niet aan. Voorzitter Toon Geenen:

De crisisbestrijding waar de PvdA voor pleit slaat nergens op en is failliet.”

Vooral de nieuwe miljardenbezuiniging krijgt veel kritiek te verduren De jongeren zeggen met stijgende verbazing toe te kijken hoe de PvdA met nog meer bezuinigingen de crisis probeert te bestrijden. De partij zou juist meer moeten luisteren naar vooraanstaande economen die waarschuwen voor de gevolgen van teveel bezuinigen. Op aandringen van de JS organiseert de PvdA donderdag een debat waar economen zullen proberen door te dringen tot de PvdA:

“Wij zijn echter bang dat Samsom en Nijboer niet luisteren naar argumenten, gezien de koers die al weken stug gevolgd wordt. Toch geven wij, samen met vele anderen, binnen en buiten de partij, niet op”, aldus de JS.

De investeringsmaatregelen die Diederik Samsom woensdag in de Volkskrant doet, zijn volgens de JS een lachertje. “Een belachelijke oproep op het moment dat nog eens zes miljard aan bezuinigingen als een zwaard van Damocles boven ieders hoofd hangt”.

Update 15.30

Als het aan de PvdA ligt gaat het kabinet volgend jaar niet bezuinigen op uitkeringen. “Wij leggen de rekening niet neer bij de mensen met de laagste inkomens”, zei PvdA-leider Diederik Samsom woensdag in het Kamerdebat.

De PvdA-leider onderstreepte dat er volgend jaar niet meer dan 6 miljard wordt bezuinigd. Daarmee wordt de EU-norm van maximaal 3 procent begrotingstekort net als dit jaar ook in 2014 losgelaten, zo meldt de Volkskrant.

Samsom:

De 3 procent is geen heilige norm. Dat was hij niet in 2012, is hij niet in 2013 en ook niet in 2014. Die laten we dus los. Maar er is alle reden om een verstandige, niet een haastige of te grote, maar een verantwoorde stap richting begrotingsherstel te zetten.

Volgens Samsom valt er wel nog geld te halen in de zorg, door fraude en verspilling bij instellingen en ziekenhuizen te bestrijden, maar bezuinigingen in de zorg mogen niet ten koste gaan van patiënten. Het eigen risico in de zorg wordt wat Samsom betreft ook niet verder verhoogd.

Ook bij toeslagen voor onder meer zorg en huur valt nog wat te halen, maar alleen voor de hogere inkomens, zei de PvdA-leider. Datzelfde geldt voor de kindregelingen. Daar kan bezuinigd worden door regelingen te combineren. Een verder verhoging van de btw zou volgens Samsom “een heel onverstandige zet” zijn. VVD en PvdA verhoogden vorig najaar de btw al van 19 naar 21 procent.

Opvallend is dat de spreektijd van Samsom het langst duurt, omdat hij constant door de oppositie wordt bevraagd. PvdA-vicepremier en minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher heeft het wat dat betreft een stuk makkelijker. Hij krijgt geen enkele vraag voorgelegd en hoeft dus voor dit debat niet te verschijnen.

VVD-leider Zijlstra en premier Rutte halen desgevraagd het regeerakkoord aan: dat praat niet over de 3 procent, maar bepaalt dat het kabinet zich houdt aan het groei- en stabiliteitspact.

Oppositie
De oppositie is verdeeld in haar kritiek op het kabinetsbeleid. SP-leider Emile Roemer vindt dat Nederland zijn oren te veel naar Brussel laat hangen.

Als Olli Rehn zijn hoepeltje omhoog houdt, dan springen de heren er netjes doorheen.

Dat leidt volgens Roemer tot meer werklozen, minder geld voor de zorg, afbraak van de sociale voorzieningen, minder groei, minder koopkracht en meer armoede. D66-leider Alexander Pechtold verwijt het kabinet juist dat het allerlei noodzakelijke hervormingen van bijvoorbeeld de arbeidsmarkt voor zich uitschuift. CDA-leider Sybrand Buma verweet het kabinet vooral de middeninkomens te treffen in de grote nivelleringsoperatie waar het kabinet mee bezig is. Het CDA zal geen nieuwe lastenverzwaringen steunen, zei Buma. ChristenUnie-leider Arie Slob waarschuwde het kabinet niet verder te bezuinigen op kindregelingen voor gezinnen, aldus de Volkskrant. 

Rutte: Geen deelakkoord
Rutte ontkent dat er een deelakkoord is en zegt dat de besluitvorming plaatsvindt in augustus. “De berichtgeving hierover in het NRC Handelsblad is onjuist.” Het NRC berichtte eerder dat er een deelakkoord zou zijn op het terrein van de zorg. Volgens Rutte klopt dat dus niet. Dat schrijft hij in een brief aan de Kamer. 

Update 14.00
Het kabinet lijkt een akkoord te hebben bereikt over een aantal extra bezuinigingen. NRC meldt dat de ontkoppeling van loon en uitkering van de baan zou zijn, maar dat het zorgbudget wel wordt aangepast. De lastenvergoeding voor burgers in de vorm van lagere zorgverzekeringspremies, zou worden gecompenseerd door een verhoging van de inkomstenbelasting.

De oppositie heeft opheldering gevraagd over bovenstaande en kreeg van VVD-leider Halbe Zijlstra te horen dat de onderhandelingen hierover nog niet zijn afgerond. Hij heeft beloofd de Kamer per brief te informeren wanneer dit wel het geval is. Premier Rutte geeft woensdagmiddag antwoord op een aantal vragen die deze ochtend gesteld zijn door de oppositie. Met name SP en PVV toonde zich zeer kritisch over de voorgenomen bezuinigingsplannen.

Eerder:
Op het hakblok liggen vooral sociale voorzieningen als de koppeling van lonen aan uitkeringen en het budget voor artsen en ziekenhuizen. Maar ook defensie moet het ontgelden.

Het kabinet heeft nu de moeilijke taak de geplande extra bezuinigingen door de Eerste en Tweede Kamer te loodsen, terwijl de bezuinigingsvoorstellen die voortvloeiden uit het regeerakkoord, nog steeds zwaar bevochten worden door de oppositie. Ook de sociale partners roeren zich en dreigen het sociaal akkoord op te blazen als de regering de voorgenomen bezuinigingen doorzet.

Volkskrant: Samsom: ‘Kabinet bezuinigt niet op uitkeringen’

Volkskrant: Live Debat 6 miljard: Geen sprake van deelakkoord op welk terrein dan ook

Geef een reactie

Laatste reacties (202)