142

Samsom en Zijlstra trekken beurs voor arme studenten

VVD en PvdA trekken 200- tot 300 miljoen uit om arme studenten te compenseren voor sociaal leenstelsel, steun D66 en GroenLinks voor kabinetsplannen nu zo goed als zeker

Het lijkt erop dat er eindelijk schot zit in de onderhandelingen over het sociaal leenstelsel, waarbij de basisbeurs voor studenten wordt omgezet in een lening. De fractievoorzitters van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks praten vanavond met minister Jet Bussemaker van Onderwijs over het leenstelsel, zo hebben ingewijden bevestigd. De wetswijziging is in het regeerakkoord afgesproken, maar het kabinet heeft steun van oppositiepartijen nodig om het plan door de Senaat te krijgen, waar ze geen geen meerderheid hebben. Het leenstelsel wordt gezien als een waar hoofdpijndossier voor minister Bussemaker van Onderwijs.


Updates onderaan

Het schrappen van de basisbeurs moet het kabinet 810 miljoen euro opleveren, die direct terug naar het onderwijs dienen te vloeien. D66 en GroenLinks zijn in principe bereid het leenstelsel te steunen, maar stellen wel eisen waardoor de plannen minder op zullen brengen. Zo wil GroenLinks dat de OV-kaart voor studenten behouden blijft in plaats van vervangen door een kortingskaart.

Vanwege gebrek aan steun voor de plannen in de Eerste Kamer wordt al ruim een jaar lang onderhandeld met D66 en GroenLinks. Ook werd de invoering van de plannen uitgesteld.

Update dinsdag 12.00 uur:
Het kabinet komt de oppositiepartijen GroenLinks en D66 tegemoet, en trekt 200- tot 300 miljoen euro uit om arme gezinnen te compenseren voor het verlies van de basisbeurs.

Over het sociaal leenstelsel wordt al sinds december overlegd tussen de Tweede Kamerleden van de vier partijen en PvdA-minister Jet Bussemaker. Het heikele punt bij die onderhandelingen is ‘de toegankelijkheid’: veel studenten zeggen niet te gaan studeren als ze er zelf meer voor moeten betalen. Vooral jongeren met laagopgeleide ouders haken af. Het kabinet heeft de plannen daarom afgezwakt.

Van de 800 miljoen die het leenstelsel had moeten opbrengen, wordt nu 200- tot 300 miljoen direct weer teruggesluisd naar studenten met arme – en dikwijls laagopgeleide – ouders. Het afschaffen van de beurs voor studenten van weigerachtige of onvindbare ouders wordt teruggedraaid. Ook hoeven afgestudeerden hun lening minder snel af te lossen dan nu. Oud-studenten hoeven hun lening bovendien pas terug te betalen als ze meer dan het minimumloon verdienen. Volgens eerdere plannen begon het aflossen al op bijstandsniveau.

Zoals het er nu uitziet lijkt het erop dat de ov-kaart blijft, maar dat studenten er minder mee in de spits mogen reizen. Volgens de oppositie zouden mbo-studenten eveneens zo’n kaart moeten krijgen. Het is een van de laatste onderwerpen waarover de fractievoorzitters nu knopen moeten doorhakken, om deze week nog tot een akkoord te kunnen komen

Geef een reactie

Laatste reacties (142)