175

Samsom krijgt partij achter zich

PvdA-leden accepteren weigering Samsom strafbaarheid illegalen te verwerpen ... Motie Terphuis aangenomen

In de Utrechtse Jaarbeurs wordt zondagmiddag een speciale ledenraad van de PvdA gehouden over de strafbaarstelling van illegaliteit. Op het laatste congres eisten de leden dat die VVD-maatregel uit het regeerakkoord verdwijnt. PvdA-leider Diederik Samsom weigert die wens uit te voeren.


Diederik Samsom op Politieke Ledenraad over… door Joop-nl
Updates onderaan

Sander Terphuis, aanvoerder van het verzet tegen de strafbaarstelling van illegaliteit, bezweert op zijn weblog dat hij de strijd niet opgeeft.

Ik staak mijn strijd tegen het strafbaar stellen van illegaal verblijf niet. Zeker niet. Ook tijdens het vorige kabinet protesteerde ik tegen deze inhumane en onmenselijke maatregel. Deze maatregel was voor mij onaanvaardbaar, is nog steeds onaanvaardbaar en zal onaanvaardbaar blijven. Mijn strijd tegen deze afschuwelijke maatregel zal dan ook niet eindigen zolang het niet zeker is dat we verlost zijn van deze verwerpelijke maatregel.

Naar verluidt is Terphuis zwaar onder druk gezet om terug te komen van zijn standpunt. Hij heeft een nieuwe motie ingediend waarin de eis om de strafbaarstelling te verwerpen niet meer voorkomt. In plaats daarvan komt hij met een hele reeks voorstellen die de levensomstandigheden van vreemdelingen moeten verbeteren.

Ondertussen gaat het over veel meer dan alleen deze maatregel. Diederik Samsom heeft zich tegen de leden gekeerd door vast te houden aan het regeerakkoord. Vanmiddag moet duidelijk worden of het hem de afgelopen is gelukt leen te overtuigen van zijn koers.

NRC Handelsblad analyseert de positie van Samsom en constateert dat de leider meer gevaar loopt door in te stemmen met het van tafel halen van de strafbaarstelling dan door de invoering:

Het congres zijn zin geven is misschien wel een groter risico dan het weerstaan. Het zou een grote verleiding opleveren voor andere ontevreden PvdA-leden, want waarom zou het congres zich niet uitspreken tegen andere onprettigheden uit het regeerakkoord, zoals de bezuinigingen op ontwikkelingshulp, de versobering van de WW of de aanschaf van het gevechtsvliegtuig JSF?

De vier moties die vanmiddag besproken worden staan hier, inclusief het stemadvies van het partijbestuur. 

Update 14:13

Zes leden van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer die grote moeite hebben met de strafbaarstelling eisen dat eerst de motie Terphuis volledig wordt uitgevoerd voordat de strafbaarstelling wordt doorgevoerd. Dat zou uitstel van de maatregel betekenen en garanderen dat de PvdA er ook daadwerkelijk in slaagt het leven van vreemdelingen te verbeteren.

Ondertussen probeert Diederik Samsom de leden te overtuigen. HIj stelt onder meer dat 22 andere Europese landen een soortgelijke maatregel reeds hebben doorgevoerd. Hij haalt ook aan dat de PvdA al veel maatregelen, zoals het boerka-verbod, heeft kunnen schrappen. Aan de andere kant bevat het regeerakkoord meer maatregelen waarvan hij het belang zelf niet in ziet. Hij noemt als voorbeeld de bezuiniging van 1 miljard op ontwikkelingssamenwerking.

Samsom noemt de strafbaarheid een lelijke maatregel maar stelt dat het totale pakket waar de maatregel deel van uitmaakt het leven van vluchtelingen verbetert.

Update 14:24

De dissidente fractieleden zijn volgens NOS-journalist Wilco Boom: Arib, Hylkens, Kuzu, Ozturk, Mei Li Vos, en Ypma

Update 16:15

Diederik Samsom heeft de confrontatie met de leden glansrijk doorstaan zonder ook maar enig moment in de problemen te komen. De PvdA-leider wist kritiek op alle mogelijke manier te smoren: “Op die vraag heb ik u vorige week in de mail al geantwoord, daar heeft u niet meer op gereageerd”.

Een vrouw oogstte luid applaus met haar opmerking dat het er niet om ging de PvdA-leden te overtuigen maar de “10 miljoen mensen die niet op ons gestemd hebben”.

Motie 4 van de afdelingen Den Haag / Rotterdam werd uiteindelijk alleen door de eerste afdeling ingediend. Deze motie stelt dat de fractie “iedere reële mogelijkheid zal aangrijpen om het regeerakkoord op het punt van de strafbaarstelling van illegaal verblijf gewijzigd te krijgen”. Deze motie werd ruim verworpen.

Aangenomen werden de moties van Sander Terphuis en een van de Jonge Socialisten. Die laatst stelt dat “de fractie haar eigen verantwoordelijkheid kent en moet beslissen of onderhandelen met de VVD naar aanleiding van motie 41 een verstandige optie is”. Daarmee heeft het standpunt van Samsom gezegevierd, als hij er tenminste in slaagt de zes dissidente fractieleden in het gareel te krijgen.

Een punt is dat in de motie van Terphuis illegaliteit een overtreding wordt en geen misdrijf. Er rezen vragen over hoe vaak een illegaal dan wel beboet kan worden. Volgens de wet kan er na drie keer dezelfde overtreding alsnog worden overgegaan tot opsluiting. Wel betekent het feit dat het een overtreding is dat hulp aan illegalen niet strafbaar kan zijn, in tegenstelling tot wanneer het een misdrijf is.

Voorzitter Hans Spekman sloot de bijeenkomst tevreden af: “Dit is de PvdA die we moeten zijn”.

Video: Samsom over moties 1 en 4 (sorry voor het bromgeluid)

Geef een reactie

Laatste reacties (175)