24

Sander Terphuis: ‘PvdA, stem nee tegen illegalenquotum’

'Quotum voor illegale vreemdelingen is 'discriminatoir''... te groot risico op etnisch profileren

PvdA-lid Sander Terphuis heeft de fractie opgeroepen om tegen het illegalenquotum te stemmen. Dat heeft hij dinsdag in een brief aan de fractie laten weten. Terphuis noemt het instellen van een quotum dat specifiek gaat over illegale vreemdelingen ‘discriminatoir’.

Terphuis vreest dat door het instellen van een quotum de kans bestaat dat de politie op basis van uiterlijke kenmerken gaat proberen de norm van 4000 illegalen per jaar te halen.

Ongelijkwaardige behandeling
Terphuis vindt dat de PvdA zich moet verzetten tegen discriminatie en ongelijkwaardige behandeling van mensen. Hij haalt daarbij een motie aan die het PvdA-congres eerder dit jaar met overgrote meerderheid aannam. Daarin staat dat het illegalenquotum wordt afgeschaft.

Geen verzet
Staatssecretaris Teeven zei vorige week nog dat hij niet van plan is het voornemen om per jaar 4.000 illegalen op te pakken, los te laten. Volgens Teeven zal de politie niet op zoek gaan naar mensen die geen papieren hebben, maar echt alleen maar naar mensen illegalen met een crimineel verleden. De PvdA-fractie verzette zich toen niet tegen de koers die Teeven voort wil zetten.

Motie
Dinsdagmiddag stemt de Kamer over een motie van de ChristenUnie tegen een quotum. Terphuis wil dat de PvdA die motie steunt. Hij wijst erop dat PvdA-leider Samsom eerder ook kritiek op het quotum heeft geuit. Maar de PvdA heeft dinsdagochtend al aan Nu.nl laten weten niet voor die motie te zullen gaan stemmen. Eerder had de PvdA-ledenraad de fractie al gevraagd om te stoppen met het quotum. Anders zouden de leden van de partij niet akkoord willen gaan met het voorstel voor de strafbaarstelling van illegaliteit.
Kamerlid Marit Maij zei hierover tegen Nu.nl:

In het debat vorige week heeft de staatssecretaris duidelijk gesteld: de politie gaat niet op zoek naar mensen die hier alleen maar verblijven zonder de juiste papieren.

Maar Terphuis ziet dat anders. Hij wijst ook op een recent rapport dat Amnesty International onlangs uitbracht waarin staat dat het gericht oppakken van vreemdelingen door de politie (etnisch profileren) in Nederland te vaak voorkomt. Hij zegt: “Laat de politie gewoon haar werk doen door mensen die strafbare feiten plegen op te pakken; ongeacht de vraag of het gaat om Iraniërs, Hollanders of Friezen.”
Lees de hele brief van Sander Terphuis op zijn website.

CC foto: Marius van der Wel

Geef een reactie

Laatste reacties (24)