35

Sarkozy en Brown: Wereldwijde belasting op bonussen

Regeringsleiders openen jacht op buitennissig beloningsstelsel … 'bonussen bankiers betaald met belastinggeld' … wereldwijde overeenkomst tegen graaigedrag … opbrengst naar Millenniumdoelen.. Balkenende: Interessant idee

De Britse premier Gordon Brown en de Franse president Nicolas Sarkozy vinden dat er een eenmalige belasting moet worden geheven op bonussen die wereldwijd wordt toegepast. De opbrengst moet onder meer ten goede komen aan de Millenniumdoelen.

De leiders schrijven in een open brief in The Wall Street Journal dat er dringend een overeenkomst gesloten moet worden tussen alle nationale banken. In de brief laten ze geen misverstand bestaan over wat voor overeenkomst ze willen bereiken:

Een overeenkomst die de risico’s erkent voor de belastingbetaler als banken falen en erkent dat er geen evenwicht is tussen risico’s en beloningen in het banksysteem.
Een overeenkomst die verzekert dat de baten van economisch goede tijden niet slechts bij banken terecht komen maar bij de mensen die ze dienen; die verzekert dat de financiële sector economische groei stimuleert.
Een overeenkomst die verzekert dat financiële instellingen geen belastingparadijzen kunnen gebruiken om hun plichten te ontlopen die ze hebben ten opzichte van burgers in de landen waar ze opereren en daarmee voortbouwt op de maatregelen die reeds geboekt zijn in het tegengaan van belastingontduiking via sluiproutes.

Ze vervolgen:

In de voorstellen komen we overeen dat een eenmalige bonusbelasting prioriteit moet krijgen, gegeven het feit dat bonussen in 2009 gedeeltelijk gestegen zijn als gevolg van staatssteun aan de banken.
Het is echter duidelijk dat er op een wereldwijde schaal actie ondernomen moet worden. Geen land is in staat deze maatregel op zichzelf te nemen. En als we een oplossing vinden, die consequent in alle economieën wordt toegepast, dan kunnen we ook een manier vinden om er voor te zorgen dat belastingbetalers niet meer op moeten draaien voor de risico’s die de bankensector neemt. We zullen dan wellicht ook in staat om zo onze Millenniumdoelen te financieren en kilmaatverandering tegen te gaan.

Premier Balkenende noemde het plan van Brown en Sarkozy in de Volkskrant “een interessante gedachte waar we verder over moeten praten”

Lees ook NRC Handelsblad

Geef een reactie

Laatste reacties (35)