17

Schade door natuurgeweld stijgt

Sinds 1980 is sprake van een verdrievoudiging

De schade door natuurrampen die door weersomstandigheden worden veroorzaakt, loopt op. In de eerste negen maanden van het jaar registreerde herverzekeraar Münich Re 725 gevallen van schade door weergerelateerd natuurgeweld. Dat is het op een na hoogste aantal in die periode sinds 1980.

Dat meldt Vroege Vogels: De economische schade bedraagt volgens de herverzekeraar in totaal meer dan 65 miljard dollar (ruim 48 miljard euro). De verzekerde schade liep op tot 18 miljard dollar.

Volgens de verzekeraar is het aantal overstromingen die schade hebben veroorzaakt, sinds 1980 wereldwijd verdrievoudigd en het aantal stormen verdubbeld. Daarbij neemt de schade die het natuurgeweld aanricht toe, vooral omdat in veel landen de bevolking nog altijd groeit en steeds meer mensen zich vestigen in risicogebieden. Door de toenemende welvaart neemt ook de waarde toe van bezittingen die door natuurrampen verloren gaan.

Foto cc: Ammar Abd Rabbo

Geef een reactie

Laatste reacties (17)