47

‘Schaf provincies en gemeenten af’

Veertig regiobesturen is beter dan 400 gemeenten, vindt burgemeester van Eindhoven

Nederland zou beter af zijn als we niet langer met provincies en gemeenten werken, maar met twee bestuurslagen: een landelijke en een regionale overheid. Dat zegt Rob van Gijzel, burgemeester van Eindhoven zaterdag in het Eindhovens Dagblad.

Volgens Van Gijzel is het van internationaal belang dat we de discussie aangaan over de bestuurlijke toekomst van Nederland. De burgemeester wil deze ‘noodzaak tot verandering tussen de Haagse oren te krijgen’, vertelt hij zaterdag in het Eindhovens Dagblad. Hoe Nederland opnieuw bestuurlijk ingedeeld moet worden weet hij nog niet precies, maar hij heeft er wel ideeën over. Zo denkt hij dat een nieuwe nationale overheid zich vooral bezig moet houden met infrastructuur, nationale voorzieningen en wet- en regelgeving en moeten daarna ongeveer veertig regiobesturen komen. De gemeente- en provinciebesturen zullen dan overbodig worden. Op dit moment heeft Nederland twaalf provincies en 403 gemeenten.
Van Gijzel in het Eindhovens Dagblad:

De regio’s Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven moeten met elkaar worden verbonden. Dan heb je qua omvang een soort Londen. Deze regio’s verbinden zich met het buitenland. Dat gebeurt niet dankzij de rijksoverheid. Op nationaal niveau denkt niemand na over verbindingen maken met Europa. Den Haag centraliseert, en decentraliseert. Ik snap het niet meer. De regionale bestuurslaag wordt afgeschaft, maar grotere gemeenten komen er vooralsnog niet. Onze bestuurlijke inrichting is volgens het model van Thorbecke uit de negentiende eeuw: verticaal geregeld, maar we leven intussen in een horizontale netwerksamenleving.

In het regeerakkoord is eerder vastgelegd dat er aan het einde van de huidige kabinetsperiode een kwart minder gemeenten moeten zijn. Begin vorig jaar liet minister Plasterk van Sociale Zaken weten dat hij streeft naar 300 gemeenten in plaats van 400. Gemeenten nemen de komende jaren sowieso meer meer taken over van het rijk, onder meer op het gebied van jeugdzorg, werk, en zorg voor langdurig zieken en ouderen.

Zie ook: Eindhovens Dagblad.
CC foto: Opsterlandsbelang

Geef een reactie

Laatste reacties (47)