56

Schaliegas kan PvdA wel bekoren

Met de sociaaldemocraten erbij is er een meerderheid in de Tweede Kamer voor het boren naar schaliegas

Na de VVD is nu ook de PvdA voorstander van het boren naar schaliegas. Samen een meerderheid in de Tweede Kamer. PvdA-Kamerlid Jan Vos benadrukt dat zijn partij de boringen alleen steunt als het schoon en veilig kan. De Tweede Kamer debatteert vandaag over het winnen van schaliegas, meldt de NOS.

De gaswinningstechniek is omstreden. Waterbedrijf Vitens waarschuwde al voor de gevaren. Bij een calamiteit kunnen tienduizenden mensen langdurig zonder water komen te zitten. Ook bestaat het risico op grote milieuschade omdat bij de winning van schaliegas zware chemicaliën worden gebruikt. De PvdA is niet tegen het gebruik van deze chemicaliën, maar vindt wel dat de chemische stoffen zorgvuldig moeten worden opgevangen.

Op Twitter zegt Diederik Samsom hierover:

Geen oplossing

Schaliegas is geen structurele oplossing voor dreigende energietekorten. Er zou voor hooguit tien jaar gas uit de bodem kunnen worden gehaald. Vooral in Noord-Brabant en Flevoland zou schaliegas te winnen zijn, aldus de NOS.

Eerder zette ook minister Kamp van Economische Zaken vraagtekens bij de baten van schaliegas. De hooggespannen verwachtingen moeten volgens Kamp. Aangezien de productie slechts een paar procent van de huidige conventionele gaswinning bedraagt, en de gaswinningstechnieken veel ingewikkelder zijn, is het belangrijk dat er kritisch naar wordt gekeken. 

Op Twitter wordt verbaasd opgekeken over de ommezwaai van de PvdA:

Meer op Joop over Schaliegas: Peter Polder – Mythes rond schaliegas / Hans Groen – De schaliegasbubbel

NOS: Kamermeerderheid voor schaliegas

Foto-cc: Piet Plaat

Geef een reactie

Laatste reacties (56)