13

Schippers worstelt met verlagen eigen bijdrage GGZ

Minister vindt naar ruimte zoeken binnen eigen begroting lastig... Staatssecretaris Teeven (Justitie) vreest hogere kosten vanwege doorstroom naar justitie

Minister Schippers (Volksgezondheid) heeft in een brief aan de Tweede Kamer gewaarschuwd dat als de eigen bijdrage voor de geestelijke gezondheidszorg verder verlaagd wordt, dit ten koste zal gaan van anderen. Ze zal elders die inkomsten op haar begroting moeten bijpassen. Ze reageert met de brief op de uitlatingen van staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) die vreest dat door de hogere eigen bijdrage in de GGZ meer mensen bij justitie terecht zullen komen.

Schippers wijst er in haar brief op dat ze al twee keer de eigen bijdrage heeft verlaagd. Deze staat nu op maximaal 200 euro per jaar. GGZ Nederland wil dat deze eigen bijdrage volledig wordt afgeschaft, omdat hij drempelverlagend werkt.

De minister is nog in gesprek met de sector om te bekijken hoe en óf de meest kwetsbare groepen ontzien kunnen worden. Ook de politie is betrokken bij deze gesprekken.

Nog verder verlagen vindt de minister nu in ieder geval, vanwege de huidige financieel economische situatie, ‘een buitengewoon lastige opgave’. Onderzocht moet worden of de inkomsten vanwege de hogere eigen bijdrage opwegen tegen eventuele kosten aan de andere kant. Bijvoorbeeld bij justitie.

Trouw: Schippers: Verlagen eigen bijdrage GGZ lastig

cc-foto: Roel Wijnants

Mis niets: Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

Geef een reactie

Laatste reacties (13)