38

Schippers: Ziekenhuizen mogen winst uitkeren

Pensioenfondsen, investeringsmaatschappijen of buitenlandse bedrijven mogen winst opstrijken als zij investeren in Nederlandse ziekenhuizen of klinieken. Video: Wouter Bos over marktwerking in de zorg

Het is nu nog verboden voor ziekenhuizen om winst uit te keren aan investeerders, maar minister Schippers van Volksgezondheid wil dit verbod opheffen. Ze hoopt zo nieuwe geldstromen aan te boren voor de zorg. Donderdag stuurt de minister een voorstel naar de Tweede Kamer, meldt de Volkskrant.


Schippers denkt dat “noodzakelijke zorginnovaties” sneller van de grond komen door de bemoeienis en de investeringen van private investeerders:

Verschaffers van privaat kapitaal hebben een belang bij een goede en doelmatige bedrijfsvoering. Door het uitblinken van ‘hun’ ziekenhuis op kwaliteit en dienstverlening kan het meer patiënten naar zich toe trekken. Dit levert zowel voor de patiënt als de private investeerder voordelen op in betere kwaliteit van zorg tegen een lagere prijs.

Schippers wil geen durfinvesteerders aantrekken of anderen die alleen uit zijn op zoveel mogelijk winst in korte tijd, zo schrijft de Volkskrant. Daarom mag winstuitkering pas plaatsvinden na minimaal drie jaar investeren. Iedere investeerder moet bovendien een toets van de Inspectie voor de Gezondheidszorg doorstaan en over voldoende reserves beschikken.

Het plan staat al in het regeerakkoord en past in het streven van het kabinet om de zorg te transformeren tot vrije markt, maar is zeer omstreden. Tegenstanders vrezen schaalvergroting en buitensporige beloningen van bestuurders die veel winst weten te maken. Ook zouden ziekenhuizen in de verleiding kunnen komen om zich vooral te richten op lucratieve ingrepen. Om winst uit te keren moeten ziekenhuizen immers wel eerst winst maken.

De vorige minister, CDA’er Ab Klink, zag eveneens veel bezwaren en was bang dat via winstuitkeringen geld zou weglekken uit de zorg. Ook een meerderheid in Kamer keerde zich in 2008 nog tegen dit plan.

Vakbond AbvaKabo FNV, die de belangen behartigd van werknemers in de zorg, heeft verontrust gereageerd:

Abvakabo FNV ziet grote risico’s in de plannen van minister Edith Schippers van Volksgezondheid om ziekenhuizen open te stellen voor private investeerders. De grootste vakbond in de zorg is bang dat het maken van winst hogere prioriteit krijgt dan het leveren van goede zorg. De minister moet de zekerheid geven dat deze vrees geen realiteit wordt. Abvakabo FNV eist dat eerst de risico’s van een dergelijk financieringssysteem in kaart worden gebracht. Pas daarna kan verder worden gepraat over de voorwaarden om private partijen te laten investeren in de zorg.

In de video hierboven bespreekt oud-minister van Financiën Wouter Bos verschillende modellen voor privatisering in de zorg. Het voorstel van Schippers heeft nog het meest weg van het tweede model dat Bos noemt.

De hoofdlijn van dit model is dat de publieke waarden, dat zorg voor iedereen beschikbaar en betaalbaar moet zijn, voorop staan. Als private partijen kunnen helpen om dat te realiseren (…) dan zet je ze daar gewoon voor in. Dan mogen ze er ook geld aan verdienen, want we worden er allemaal beter van.”

Volkskrant: Ziekenhuizen mogen winst gaan uitkeren

Foto-cc: Ninette Luz

Mis niets: Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

Geef een reactie

Laatste reacties (38)