19

Scholen weren kinderen met aandoening

Wet gaat pas op 1 augustus in ... veel scholen doen tot die tijd niets

Scholen weren kinderen met een handicap, een chronische ziekte of een stoornis. Het gaat vooral om kinderen die van het primair onderwijs overgaan naar het voortgezet onderwijs.

Dat meldt Nieuwsuur. Volgens de wet Passend Onderwijs heeft ieder kind recht op een plaats op school, maar die wet gaat pas op 1 augustus in. Scholen weigeren nu leerlingen in te schrijven. Staatssecretaris Dekker van onderwijs wijst op de zorgplicht van scholen:

Dat betekent dat zij vanaf 1 augustus voor alle kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek moeten vinden. Op de eigen school en als die het zelf niet kan op een andere school.

Het ministerie van Onderwijs heeft een tijdelijke geschillencommissie ingesteld, maar het probleem daarbij is dat die alleen in actie kan komen als de ouders en de school in kwestie gezamenlijk aankloppen. Dat gebeurt zelden. Daardoor is niet precies duidelijk hoe groot het probleem is. Er komen ook klachten binnen bij organisaties zoals de oudervereniging of het autismesteunpunt.

Geef een reactie

Laatste reacties (19)