21

Scholieren demonstreren tegen ‘ophokuren’

Minister Van Bijsterveldt legt scholen 1040-urennorm op. Scholen en leerlingen zijn er niet blij mee

Scholieren protesteren vandaag op het Museumplein in Den Haag tegen de zogenoemde ‘ophokuren’ van minister Bijsterveldt (Onderwijs). Ze denkt het onderwijs te verbeteren als leerlingen langer op school zitten. Lesuren die zijn uitgevallen moeten worden ingehaald en ook moeten scholen met maatwerkuren gaan werken die leerlingen extra ondersteuning kunnen bieden.

Als het aan Van Bijsterveldt ligt zitten scholen voortaan vast aan 1040 uur in plaats van 1000 uur. Zij denkt dat leerlingen er juist beter van worden, omdat ze ook meer inspraak krijgen in het onderwijsprogramma.

Het LAKS drong aan op meer inspraak. Die krijgen leerlingen nu. Dan hebben ze zelf veel meer grip op ophokuren. Het LAKS moet nu deze handschoen oppakken. Scholieren en ouders kun-nen zich uitspreken tegen ophok¬uren in de medezeggenschaps¬raad en zij krijgen instemmingsrecht”, zegt de minister in Metro.

Van Bijsterveldt vindt dat het LAKS niet de voordelen van de nieuwe maatregel laat zien. Maar scholen protesteren. De nieuwe regeling betekent voor hun een hogere werkdruk, terwijl docenten niet meer betaald krijgen.

Volgens het LAKS heeft Van Bijsterveldt het mis door te denken dat het onderwijs vanzelf verbetert als kinderen meer lesuren krijgen. In Finland bijvoorbeeld krijgen leerlingen maar 780 uur per jaar les, terwijl de kwaliteit van het onderwijs daar heel hoog is. Toch ziet de minister de leerlingen liever langer in de schoolbanken.

Over het feit dat leerlingen vandaag gaan staken zegt ze:

Ze moeten het vooral zelf weten, maar ik zou niet naar het Museumplein gaan om te pleiten voor verslechtering. Je moet wel weten waarvoor je staakt.

Metro: Minister van Bijsterveldt: Scholier profiteert

cc-foto: Roel Wijnants

Ga je staken of blijf je thuis?: Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

Geef een reactie

Laatste reacties (21)